Пошук


 
Номер Назва
 
Том 3, № 91 (2020) ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА АКТИВІВ В ТРАНЗАКЦІЯХ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація  PDF (English)
S. O. Levytska
 
Том 1, № 85 (2019) ОЦІНКА, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ: ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF (English)
O. V. Pavelko
 
Том 1, № 93 (2021) МІКРОРІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
О. О. Osadcha, О. V. Pavelko
 
Том 1, № 93 (2021) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ Анотація  PDF
О. V. Pavelko, N. I. Нarapko
 
Том 2, № 86 (2019) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація  PDF
V. V. Dzhyndzhoian
 
Том 2, № 94 (2021) СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
О. О. Oliinyk
 
Том 4, № 92 (2020) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
T. I. Yakymchuk, Y. V. Krasovska, O. M. Podlevska
 
Том 3, № 95 (2021) РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В РОЗКРИТТІ СУСПІЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ БІЗНЕСУ Анотація  PDF
S. О. Levytska, Yu. V. Kucher
 
Том 2, № 94 (2021) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ Анотація  PDF
О. О. Liakhovych, I. O. Oplachko
 
Том 2, № 86 (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Анотація  PDF
V. A. Petruk, I. R. Petruk
 
Том 4, № 88 (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
V. A. Petruk, I. R. Petruk
 
Том 2, № 86 (2019) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. V. Pavelko
 
Том 3, № 83 (2018) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
N. M. Kondratska, A. L. Нorbatіuk
 
Том 2, № 90 (2020) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ Анотація  PDF
S. P. Stetsenko, N. V. Bolila, A. M. Ivanchenko
 
Том 2, № 90 (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. V. Pavelko, N. I. Нarapko
 
Том 2, № 94 (2021) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація  PDF (English)
A. S. Shcherbakova, O. Yu. Suduk
 
Том 2, № 94 (2021) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КП «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» Анотація  PDF
О. M. Klymenko, B. O. Korol
 
Том 2, № 82 (2018) СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
O. V. Kotуk, O. L. Boіar
 
Том 2, № 82 (2018) ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
О. M. Harnaha
 
Том 1, № 81 (2018) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
L. I. Beztelesna, N. M. Prokopchuk
 
Том 1, № 81 (2018) УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
O. V. Slobodіanіuk, M. S. Yakobchuk, N. S. Kovtunova
 
Том 1, № 81 (2018) ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
S. O. Levytska, D. M. Sych
 
Том 4, № 96 (2021) АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. A. Syrotynskyi, A. P. Syrotynska, L. V. Melnyk
 
Том 1, № 81 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
О. V. Pavelko
 
Том 4, № 96 (2021) СУБ'ЄКТИ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: АДАПТАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ Анотація  PDF (English)
O. V. Pavelko, O. V. Zinkevych, B. F. Shyrko
 
1 - 25 з 34 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо