МІКРОРІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. О. Osadcha, О. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено сутність економічної безпеки на мікрорівні та її функціональні складові. Визначено, що важливу роль у забезпеченні економічної безпеки суб’єкта господарювання відіграє  система бухгалтерського обліку. Охарактеризовано основні функції  облікової системи, які дозволяють підприємству досягати певного рівня економічної безпеки: інформаційну, правової регламентації, контрольну, прогностичну, регулюючу. Наведено основні бухгалтерські помилки, які підприємство повинно нейтралізувати з метою забезпечення економічної безпеки на мікрорівні. Обґрунтовано важливість інтегрованої звітності у забезпеченні транспарентної діяльності суб’єкта господарювання.


Ключові слова


мікрорівень; макрорівень; мезорівень; економічна безпека; облік; транспарентна діяльність; підприємство; звітність; організація бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Павелко О. В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 604 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20055 (дата звернення: 27.02.2021).

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. К. : Лібра, 2003. 280 с.

Лянной Г. Система экономической безопасности предприятия. ВОS – журнал о личной и коммерческой безопасности. 2006. № 7. С. 16–19.

Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф. Основи економічної безпеки : навч. посіб. К. : КНТ, 2009. 337 с.

Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия. Экономика Украины. 1998. № 11. С. 48–52.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П. Економічна безпека підприємств: сутність і передумови формування. Теорія та практика управління у трансформаційний період : зб. наук. праць. Донецьк : ІЕП НАН України, 2001. Т. 3. С. 37.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія. Львів : ТзОВ «Ліга Прес», 2008. 385 с.

Motivational component of national corporate social responsibility: funding, accounting and reporting aspects / O. Osadcha, O. Pavelko, J. Nakonieczny, O. Zinkevych. International Journal of Business and Society. Vol. 21. No. 3, 2020. P. 1012–1032. URL: http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/current-issue/718-motivational-component-of-national-corporate-social-responsibility-fundingaccounting-and-reporting-aspects (дата звернення: 27.02.2021).

Methodology of financial and economic analysis of innovative activities of enterprises in the conditions of the digital economy / O. Osadcha, O. Liashenko, O. Pavelko, R. Markov, N. Yurkiv. Financial and credit activity: problems of theory and practice. No. 35 (2020). Vol. 4. P. 202–211. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/222027 (дата звернення: 27.02.2021).

Проданчук М. А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 24–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1202113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.