ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ

Автор(и)

  • A. M. Kostiukevych Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • A. S. Pavlus Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420226

Ключові слова:

молодь, молодіжна політика, сільські громади, молодіжний центр, молодіжний простір.

Анотація

У статті досліджено проблеми розвитку молодіжної політики в сільських громадах. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності молодіжних центрів. Розвинуто організаційні аспекти створення молодіжних центрів на основі зарубіжного досвіду. Запропоновано створювати та розвивати молодіжні центри у сільських територіальних громадах, використовуючи досвід Європейського  керівного комітету.

Біографії авторів

A. M. Kostiukevych, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

A. S. Pavlus, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Посилання

Бородін Є. І., Хожило І. І., Тарасенко Т. М. Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти. Аспекти публ. упр. 2015. № 5–6. С. 65–75.

Бровко Н. І. Формування та реалізація молодіжної політики в сільській місцевості в умовах децентралізації. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 60–62.

Головенько В. А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів. Український соціум. 2016. № 2. С. 34.

Головатий М. Ф. Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного періоду. URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=23&c=258 (дата звернення: 20.09.2022).

Мішина Н. В. Про перспективи залучення молоді до участі у місцевому самоврядуванні в Україні. Наук. пр. Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. НУ ОЮА. 2013. Т. 13. С. 304–309.

Мотречко В. Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток молодіжної політики в Україні. Акт. пробл. держ. упр. 2015. Вип. 2. С. 151–155.

Стукан Т. Молодіжна політика: суть, основні принципи та стан реалізації в Україні. Таврійський науковий вісник. Сер. Економіка. 2020. № 4. С. 125–131. URL: https://doi.org/10.32851/2708-

/2020.4.15 (дата звернення: 20.09.2022).

Плоский К. В. Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2009. 20 с.

Пєша. І. В. Молодіжні центри: національні практики створення та організації роботи. Київ : ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2019. 53 с.

Несват Т. Реалізація молодіжної політики в умовах децентралізації влади на регіональному рівні (на прикладі Запорізької області). Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1(40). С. 137–143.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 рр. : розпорядження Кабінету України від 30.09.2015 р. № 1018-р. URL: http://zakon.rada5.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 20.09.2022).

Про затвердження типових положень про молодіжний центр та

експертну раду при молодіжному центрі : Постанова Кабінету України від 20.13.2017 р. № 1014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014-2017-

%D0%BF#Text (дата звернення: 25.09.2022).

Молодіжні центри. Основні принципи та засади : методичні рекомендації. Краматорськ, 2017. 16 с.

Знак якості Ради Європи для молодіжних центрів. URL: https://rm.coe.int/youthcentreukr-good-practices/1680a1646f (дата звернення: 25.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи