СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ФІНАНСОВОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

O. V. Zinkevych, Anna Baczynska

Анотація


У статті розглядаються підходи до обліку витрат як з метою формування показників фінансової звітності, так і з метою управління ними. Розглянуто у ретроспективі концепції обліку витрат. Визначено обмеження, що мають місце у традиційному обліку витрат, та окреслено напрямки їх розвитку.


Ключові слова


витрати; система обліку витрат; фінансовий облік; управлінський облік; постійні витрати; змінні витрати; витрати минулих періодів; витрати майбутніх періодів.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ciesielczyk T., Stępniewski J., Management opérationnel et comptabilité, [in:], L. Marco (dir.), Nouvelles avancées du management, Editions Harmattan, Paris 2005.

Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, «Pieniądze i Więź», nr 1 (50)/2011.

Michalczyk L., Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów, «Pieniądze i Więź», nr 2 (51)/2011.

Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, «VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów», WSRiF w Sopocie, Sopot 2006.

Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie celów ekonomicznych przedsiębiorstw, «Przegląd Organizacji», nr 2/2011.

Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, «Nauka i Gospodarka», UE Kraków, nr 7 (4/2010).

Nowak E. Zarządzanie dokonaniami w organizacjach / E. Nowak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 2016. 192 s.

Stepniewski J., Le rôle de la comptabilité dans la construction d’un système informatique intégré, Revue Française de Comptabilité, N° 136/1983.

Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd.AE we Wrocławiu, 2001.

Stepniewski J., Principes de la comptabilité événementielle. Vers un robot comptable. Masson, Paris 1987.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220194

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.