ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. A. Stakhiv, T. L. Adamchuk

Анотація


Основою забезпечення стійкого функціонування туристичних підприємств та їх здатності до розвитку є забезпечення належного рівня конкурентоспроможності, прибутковості та платоспроможності. Ці параметри залежать від ефективності управління ними як на рівні підприємства в цілому, так і від взаємоузгодженості дій усіх підрозділів та фахівців підприємства. Практичне розв’язання цього завдання має забезпечуватися формуванням системи економічного управління підприємством. Необхідність і доцільність використання  бюджетування як основи оперативного планування діяльності підтверджена багаторічним досвідом роботи підприємств різних країн.


Ключові слова


туризм; суб’єкт підприємництва; економічне управління; бюджетування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Исмиева Р. Т. Управление эффективностью функционирований организаций туристического бизнеса. URL: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=18416 (дата звернення: 23.01.2021).

Цибульська Е. І. Управління потенціалом підприємства. Харків : НУА, 2011. 311 с.

Гончаров А. Б., Олейникова Н. М. Економічне управління підприємством : конспект лекцій. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 366 с.

Лігоненко Л. Концептуальні засади економічного управління підприємством. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 3. С. 5–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2013_3_2 (дата звернення: 15.04.2021).

Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 192 с.

Стукан Т. М. Економічне управління підприємством: сутність та напрями підвищення ефективності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27(2). С. 61–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_27(2)__13 (дата звернення: 10.05.2021).

Звітність туристичних підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.06.2021).

Ларионова А. А. Бюджетирование на предприятиях индустрии туризма. URL: http://www.finman.ru/articles/2017/3/ (дата звернення: 03.06.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.