Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

Редакційна колегія збірнику наукових праць  «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», серія «Технічні науки» запрошує до опублікування наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:
194 – гідротехнічне будівництва, водна інженерія та водні технології,
192 – будівництво та цивільна інженерія,
113 – прикладна математика,
184 – гірництво,
122 – комп’ютерні науки,
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
121 – інженерія програмного забезпечення,
191 – архітектура та містобудування,
133 – галузеве машинобудування. 

 

 

Шановні автори!

З 1 січня 2020 року змінились реквізити оплати за публікацію статті!
Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

Код ЄДРПОУ 02071116

Рахунок: UA 388201720313281002202013871
в Держказначейській службі України (ДКСУ), м. Київ

 Призначення платежу: за публікацію статті у Віснику НУВГП


 

 

 
У збірнику публікуються наукові статті з гідромеліорації, раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, водопостачання та водовідведення, будівництва, машинознавства, прикладної математики.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.