МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • O. B. Konarivska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • N. M. Korchyk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • M. S. Yakovyshyna Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420225

Ключові слова:

ресторанна індустрія, ринок послуг харчування, ресторанний бізнес, підприємства ресторанного господарства, екологічні практики, декарбонізація виробничих процесів, сталий розвиток, попит споживачів.

Анотація

У статті здійснено характеристику світового рейтингу підприємств ресторанної сфери, які застосовують принципи сталого  розвитку. Проведено аналіз діяльності міжнародних компаній-лідерів з впровадження практик сталого розвитку. Окреслено перспективи впровадження екологічно стійких практик на підприємствах ресторанного господарства міста Рівне. Здійснено оцінювання впливу глобальних змін клімату на діяльність ресторанних підприємств. Визначено важливість декарбонізації виробничих процесів і впровадження принципів сталого розвитку на ресторанних підприємствах у світі. Доведено необхідність участі України у вирішенні глобальних проблем сучасності, шляхом впровадження принципів сталого розвитку на підприємствах ресторанної індустрії для євроінтеграції та виходу нашої  країни на світові ринки послуг харчування.

Біографії авторів

O. B. Konarivska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

N. M. Korchyk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.х.н., доцент

M. S. Yakovyshyna, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ст. викладач

Посилання

Братіцел М. Л. Екокультурні практики XXI століття в світових закладах ресторанного господарства. Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій : матеріали науково-практичної конференції. Ужгород, 28–29 червня 2019 р. Херсон, 2019. С. 78–80.

Громаченко К. Ю., Яковишина М. С. Екологічні практики ресторанного господарства м. Рівне. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Сільськогосподарські науки. Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 3(95). С. 34–46.

ЗВІТ про роботу, проведену Управлінням торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування протягом 2021 року. Дата публікації 14 лютого 2022 р. Управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Рівненської міської ради : вебсайт. URL: http://rivnerada.gov.ua/trade/view-content/13066 (дата звернення: 29.11.2022).

Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства : Наказ Міністерства економіки України, № 1111 від 12.10.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-09#Text (дата звернення: 29.11.2022).

URL: www.alsea.net : website.

Citizenship & Sustainability. yum. com : website. URL: https://www.yum.com/wps/portal/yumbrands/Yumbrands/citizenship-andsustainability/ceo-message (дата звернення: 15.10.2022).

Datassential, Plant Forward Opportunity Report, 2022. Datassential – Food & Beverage Insights : website. URL: https://offers.datassential.com/2022-plant-forward-opportunity (дата

звернення: 15.10.2022).

Environment. Climate Change. OLC Group : website. URL: http://www.olc.co.jp/en/sustainability/environment/climate.html#010 (дата звернення: 29.10.2022).

GREEN RESTAURANT ASSOCIATION. URL: https://proconsulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-bumazhnyh-stakanchikov-vukraine-2020-god (дата звернення: 15.09.2021).

How tech helps restaurants go green — and save green. National Rastaurant News : website. URL: https://www.nrn.com/operations/how-tech-helps-restaurants-go-green-and-save-green (дата звернення: 15.11.2022).

Konarivska O., Gromachenko K., Yakovyshyna M. Ways of Implementation of Sustainability Practices in the Business Operations of the Hotel and Restaurant: International Experience. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 2 (30). Pp. 458–472. DOI 10.5281/zenodo.5678231.

Meat accounts for nearly 60% of all greenhouse gases from food production, study finds. 13 Sept. 2021. The Guardian : website. URL:

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gasesfood-production-study (дата звернення: 15.11.2022).

Restaurant Case Studies. Food Service Technology Center (FSTC). Frontier energy : website. URL: https://fishnick.com/resources/#case-studies (дата звернення: 15.11.2022).

The Next Chapter in Sustainability Arrives for Restaurants. FSR : website URL: https://www.fsrmagazine.com/sustainability/next-chapter-sustainability-arrivesrestaurants (дата звернення: 15.11.2022).

The Sustainability Yearbook-2022 Rankings. S&P Global : website. URL: https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/2022/ranking/ (дата звернення: 15.11.2022).

Yum China 2021 Sustainability Report.pdf https://yumchinaholdingsinc.gcs-web.com/annual-reports (дата звернення: 15.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи