ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • N. E. Kovshun Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • V. M. Kostrychenko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • V. O. Solodkyі Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • O. R. Didyk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420223

Ключові слова:

інсорсинг, аутсорсинг, антикризові інструменти, ефективність системи, оптимізація, фінансово-економічні інструменти, індекс доцільності аутсорсингу.

Анотація

В статті визначено сутність інсорсингу та аутсорсингу, розглянуто та проаналізовано підходи до їх організації та впровадження на підприємстві. Наведено переваги аутсорсингу в контексті масштабування ідей та  імплементації інновацій, вказано на значну кількість внутрішніх і зовнішніх причин його використання, а також наголошено на необхідності чіткого формування цілей та плану його реалізації через послідовність виконання певних етапів, як правило компаніями, що мають налагоджені ефективні бізнес-процеси, а також можливості їх контролю навіть за умов передачі на аутсорсинг. Авторами розглянуто інсорсинг як форму економічних відносин, його зв’язок з аутсорсингом. Стверджується, що головним економічним критерієм щодо прийняття рішення щодо інсорсингу може бути справжня вартість, яка буде знижуватися в результаті оптимізації та покращення якості бізнес процесу. Вказано, що саме розвиток інсорсингу демонструє як розширення використання системного підходу, так і зниження ризиків безпеки витоку фінансової та іншої інформації щодо роботи суб’єкта господарювання. В роботі наголошується на тому, що доцільність використання інсорсингу зростає за наявності у підприємства тимчасових надлишкових потужностей або конкурентних переваг, а його здатність ефективно використовувати антикризові інструменти підвищує економічну стійкість та антикризовий потенціал. В статті наведено перелік завдань, що повинні виконуватися підприємством з метою забезпечення реалізації проєкту інсорсингу. Для оцінки доцільності застосування інсорсингу використано методику кількісної оцінки доцільності передачі проєкту на аутсорсинг/інсорсинг. Зазначено, що при прийнятті рішення про інсорсинг чи аутсорсинг, обов’язковим єпорівняння поточного рівня ефективності системи при базовій конфігурації та її прогнозного, за результатами реалізації проєкту, стану. Наведено результати розрахунків індексів доцільності аутсорсингу/інсорсингу на підприємстві. 

Біографії авторів

N. E. Kovshun, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

V. M. Kostrychenko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

V. O. Solodkyі, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

O. R. Didyk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня

Посилання

Грибан С. В. Система антикризового управління підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2467 (дата звернення: 09.04.2019).

Kovshun N., Yakimtsov V., Nalyvaiko N., Sukhoniak S. Peculiarities of outsourcing services organization and realization. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 38(4). 4022 DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4022 (дата звернення: 07.11.2022).

Сазонов С. П., Езангина И. А. К содержанию процеса инсорсинга в сетевой модели организации бизнеса. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18463 (дата звернення: 07.11.2021).

Інсорсинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата звернення: 07.11.2022).

Костриченко В. М. Інсорсинг: обґрунтування доцільності його використання як антикризового інструменту підприємства. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 7 квітня 2022 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2022. С. 25–28.

Курбанов А. Х. Методика оценки целесообразности использования аутсорсинга. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1.

Прохоренко О. В., Брінь П. В. Управління аутсорсингом на промисловому підприємстві : монографія. Харків, 2018. 236 с. URL:

https://core.ac.uk/download/pdf/185562739.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Тінтулов Ю. В. Оцінки доцільності аутсорсингу в корпоративних структурах харчової промисловості. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3074 (дата звернення: 07.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи