УПРАВЛІННЯ ЧАТ-БОТОМ КАФЕДРИ В ЗВО

Автор(и)

  • A. I. Yanovets Луцький національний технічний університет
  • N. S. Vavdiiuk Луцький національний технічний університет
  • I. V. Konstankevych Луцький національний технічний університет
  • K. I. Rud Луцький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202221

Ключові слова:

управління ЗВО, менеджмент чат-боту, стратегії чат-боту.

Анотація

Використання інноваційних технологій у спілкуванні з потенційними та наявними здобувачами освіти надають конкуренту перевагу ЗВО. Керівництву університету, факультету, кафедр доцільно переглянути та вибрати цифрові інструменти комунікації зі здобувачами освіти, які не тільки звертаються до них, але й задовольняють потреби в отриманні своєчасної зворотної інформації у режимі реального часу.Виклик затримки часу реакції між запитом і відповіддю для здобувачів освіти можна вирішити за допомогою чат-ботів. Незважаючи на те що нині нові підходи до питання розробки та впровадження чат-ботів впроваджені за різними видами економічної діяльності, залишаються нез’ясованими питання оптимальної стратегії управління розробки чатботу в ЗВО. Мета статті  полягає у формуванні теоретико-методичних засад розробки чат-боту  кафедри ЗВО.Використано методи та прийоми економічного аналізу: індукції, дедукції, синтезу, статистичні, математичні. Сформовано метрики оцінки ефективності чат-боту (виконання чат-ботом поставлених завдань, затребуваність, ефективного ведення діалогу). Сформовано гіпотезу дослідження (зі зростанням кількості активних користувачів чат-боту внаслідок управління ним зростатиме кількість спрацьованих потоків (тригерів) і навпаки). Якщо гіпотеза H0 – кореляційний зв’язок між якісними ознаками не значимий, то гіпотеза відхиляється; конкуруюча гіпотеза H1 – кореляційний зв’язок між якісними ознакам значимий, то гіпотеза приймається. Перевірено  достовірність гіпотез щодо коефіцієнтів лінійного рівняння регресії за критеріями t-статистики Стьюдента: 12,07>2,262, то статистична значимість коефіцієнта регресії b підтверджується, а коефіцієнтом a можна знехтувати. Здійснено перевірку достовірності гіпотези щодо коефіцієнтів лінійного рівняння регресії за критерієм Фішера. Оскільки фактичне значення 145>5,12, то відхилено гіпотезу Но про відсутність статистичного зв’язку міждосліджуваними явищами та прийнято гіпотезу Н1. Встановлено, що рівняння регресії є статистично значимим, а в параметрах моделі закладено при збільшенні кількості активних користувачів на 1 одиничний вимір призводить до збільшення кількості спрацьованих потоків (тригерів) в середньому на 0,745 одиничного виміру. 

Біографії авторів

A. I. Yanovets, Луцький національний технічний університет

к.ф.н., доцент

N. S. Vavdiiuk, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

I. V. Konstankevych, Луцький національний технічний університет

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

K. I. Rud, Луцький національний технічний університет

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Посилання

Tabata L. N., & Johnsrud L. K. The Impact of Faculty Attitudes toward Technology, Distance Education, and Innovation. Research in Higher Education. 2008. Vol. 49. Р. 625–646. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11162-008-9094-7. (дата звернення: 11.11.2022).

Stillman D., & Stillman J. Gen Z at work: How the next generation is transforming the workplace. First edition. New York, NY : HarperCollins, 2017.

Twenge, J. M. iGen: Why today’s super connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood. New York, NY : Simon & Schuster, 2017.

Robinson Courtney. Impressions of viability: how current enrollment management personnel and former students perceive the implementation of a chatbot focused on student financial communication. School of Education Doctoral Projects. 2019. URL: https://aquila.usm.edu/highereddoctoralprojects/2. (дата звернення: 11.11.2022).

Weiner B. Can artificial intelligence automate college admissions? 2017. URL: https://capturehighered.com/enrollment-services/canartificial-intelligence-automatecollege-admissions/ (дата звернення: 11.11.2022).

Daulerio K., & Serna A. Engaging Generation Z: Supporting college-bound students with intelligent mobile messaging. Boston, Massachusetts : AdmitHub, 2017.

Russo T. J., Fallon M. A., Zhang J., & Acevedo V. C. Today’s university students and their need to connect. Brock Education. 2014. Vol. 23(2). Р. 84–96. DOI: 10.26522/brocked.v23i2.391

Selingo J. J. The new generation of students: How college can recruit, teach, and serve Gen Z. The Chronicle of Higher Education. 2018. URL:

http://www.uwyo.edu/trustees/_files/docs/2018_board_meetings/2018_nov_supplemental/2018_nov_new_gen_student.pdf (дата звернення: 11.11.2022).

How chatbots can help reduce customer service costs by 30%. URL: https://www.ibm.com/blogs/watson/2017/10/how-chatbots-reduce-customerservice-costs-by-30-percent/. (дата звернення: 11.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи