ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

  • M. P. Skrypchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202218

Ключові слова:

євроінтеграція, безпека, аграрне природокористування, закони, стандарти.

Анотація

У статі розкриті інституційні основи реалізації євроінтеграційного вектору в аграрному природокористуванні. Зокрема цілями гармонізації законодавчо-нормативних документів в Україні є: перехід на принципи «зеленої» економіки, впровадження оцінки впливу на довкілля, гарантування доступу громадськості до екологічної інформації, раціональне управління відходами та ресурсами тощо. Для реалізації Угоди про асоціацію необхідно впроваджувати інноваційні рішення у сферах: екологічних менеджменту, аудиту, страхування, ліцензування, економіки природокористування, сертифікації, проєктного менеджменту.Зокрема визначені в директивах ЄС цілі щодо євроінтеграції повинні бути досягнуті в країнах протягом встановленого періоду. Завдання, що встановлені в директивах, є обов’язковими для виконання, проте шляхи їх досягнення можуть відрізнятися в окремих державах.

Біографія автора

M. P. Skrypchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Посилання

Food law General Principles. URL: https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/principles_en (дата звернення: 01.12.2022).

Environmental policy: general principles and basic framework. URL: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ en/FTU_2.5.1.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Антонюк К. І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти : монографія. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. 452 с.

Гуторов А. О., Гуторов О. І., Грошев С. В. Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористування : монографія / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 223 с.

Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: рентоутворюючі чинники. Землевпорядний вісник. 2017. № 7. С. 14–18.

Хромяк Тетяна Василівна Удосконалення методики ринкової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02. Луганськ, 2003. 23 с.

Green Finance and Developing Countries: Needs, Concerns and Innovations. – UNEP, Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System (UN Environment Inquiry). 2016. P. 9. URL: https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Green_Finance_for_Developing_Countries-1.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Чурилова Т. М. Щодо питання адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу у сфері безпеки продуктів харчування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2015. № 14. С. 60–63.

Генезис становлення системи безпеки. URL: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2016/05/23.pdf. (дата звернення: 01.12.2022).

Sustainable Banking Network – Members. International Finance Corporation, World Bank Group. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/sustainable-finance/sbn_members (дата звернення: 01.12.2022).

The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE). URL: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe (дата звернення: 01.12.2022).

Wezel A., Goris M., Bruil J., Félix G. F., Peeters A., Bàrberi P., Bellon S. & Migliorini P. 2018a. Challenges and actions points to amplify agroecology in Europe. Sustainability. Vol. 10(5). 1598. URL: https://doi.org/10.3390/su10051598 (дата звернення: 01.12.2022).

Berawi M. A., Suwartha N., Salsabila F., Gunawan Miraj P. and Woodhead R. Land value capture modeling in commercial and office areas using a big data approach. International Journal of Technology. 2019. Vol. 10, no. 6. Pp. 1150–1156. URL: https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i6.3640 (дата звернення: 01.12.2022).

Petro Skrypchuk, Viktor Zhukovskyy, Halyna Shpak, Nataliia Zhukovska, Halyna Krupko. Applied Aspects of Humus Balance Modelling in the Rivne Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. August 2020. Vol. 21, Issue 6. Pр. 42–52. URL: https://doi.org/10.12911/22998993/123255 (дата звернення: 01.12.2022).

Khalep Y., & Moskalenko A. Ecological and economic aspects of the efficiency of Polissia organic plant models. Agricultural and Resource Economics : International Scientific EJournal. 2020. Vol. 6(4). Рр. 5–19. URL: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.01 (дата звернення: 01.12.2022).

Про безпечність та якість харчових продуктів. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_bezpechnist_ta_yakist__harchovih_produktiv.htm (дата звернення: 01.12.2022).

Про основні принципи та вимоги до ... : Закон України. URL: http://www.auu.org.ua › media › publications › files. (дата звернення: 01.12.2022).

Як зміниться сам регулятор та звітність… URL: https://ucap.io/finansovyj-rynok-stane-sustainable-abo-yak-nbu-zmusyt-bankyzemlyu-lyubyty/ (дата звернення: 01.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи