ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ НА ПОЛОЖЕННЯ КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • O. R. Antoniuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • M. O. Dermanska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420221

Ключові слова:

валютне регулювання, валютні операції, зовнішньоекономічна діяльність, валютний нагляд.

Анотація

Метою статті є аналіз та порівняння особливостей валютного регулювання в Україні в довоєнний та воєнний періоди: обмеження 2022–2023 рр. та особливості контролю. Розглянуто поняття «валютне регулювання» та особливості діяльності регуляторів в умовах надзвичайних ситуацій. Акценти зосереджено на дослідженні ролі держави у регулюванні через інструменти валютного регулювання та валютного нагляду, що знайшли відображення у нормативних документах. Висвітлено ключові положення валютного нагляду на основі ризико-орієнтованого підходу.

Біографії авторів

O. R. Antoniuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

M. O. Dermanska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Посилання

Патерило І. В. Валютне регулювання та валютна політика як важливі інструменти механізму державного регулювання національної економіки. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2011/12.pdf (дата звернення: 10.12.2022).

Лісовол О. М. Фінансово-правове регулювання валютного контролю в Україні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019.

П’янкова О. В. Валютне регулювання експортних та імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті антикризових заходів. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5277 (дата звернення: 10.12.2022).

Ткач С. В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/ORGANIZATSIJNOPRAVOVI-ZASADY-VALYUTNOGO-REGULYUVANNYA.pdf (дата звернення: 10.12.2022).

Тюріна Н. М., Карвацька Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 407 с.

Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. 400 с.

Levytska S., Krynychnay I., Akimova A., Kuzmin О. Analysis of business entities financial and operational performance under sustainable development. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Home. 2018. Vol. 2. No 25. С. 122–131. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770. DOI: https://doi.org/10.-18371/fcaptp.v2i25.136476 (дата звернення: 10.12.2022).

Кінзерська Н. В. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15–16. С. 100–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100 (дата звернення: 10.12.2022).

Маліков В., Гузь М., Яцишин С. Особливості бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні підприємством. Наукові перспективи. 2022. № 11 (29).

Болдовська К. Особливості та складові облікового забезпечення міжнародних операцій суб’єктів господарювання. Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-33 (дата звернення: 10.12.2022).

Jamil M. N. Impact the choice of exchange rate regime on country economic growth: which anchor currency leading the 21st century. Journal of Environmental Science and Economics. 2022. Vol. 1(1). Pp. 18–27.

Latimer P., Duffy M. Deconstructing digital currency and its risks: Why ASIC must rise to the regulatory challenge. Federal Law Review. 2019. Vol. 47(1). Pp. 121–150.

Про валюту та валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. Дата оновлення: 27.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 10.12.2022).

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова НБУ від 24.02.2022 року № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 09.12.2022).

Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану : Постанова НБУ від 29.07.2022 року № 165. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 10.12.2022).

Офіційний сайт Національного банку України. 2022. URL: https://bank.gov.ua. (дата звернення: 10.12.2022).

Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Y., Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12. No. 6. P. 376–390. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1761. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1530 (дата звернення: 10.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи