ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

V. M. Vovk, Anna Przygodzka

Анотація


У статті розглядається визначення фінансового результату як економічної категорії, а також з точки зору бухгалтерського обліку й аналізу діяльності підприємства. Автори вказують на існуючі відмінності у визначеннях терміну «фінансовий результат» в економічних науках, аналізують внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на рівень фінансового результату, показують підходи щодо вимірювання фінансового результату відповідно до облікового законодавства, досліджують особливості оцінки фінансових результатів з аналітичної точки зору, а також особливості відображення фінансових результатів у формах фінансової звітності.


Ключові слова


фінансовий результат; економічні науки; фінансовий облік; економічний аналіз; господарська діяльність; звітність.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ciesielczyk T. Management opérationnel et comptabilité / T. Ciesielczyk, J. Stępniewski; dir. L. Marco. Nouvelles avancées du management. Paris : Editions Harmattan, 2005.

Ferraton Y., Stępniewski J. Od administrowania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd Organizacji. 1992. № 9.

Kister A. Economic and legal foundations of the public transformations in conditions of financial globalization/possibilities of analysis quality improvement / A. Kister, I. Lazaryshyna ; ed. V. Pasichnyk. From the possibilities of the use of information. New York : Yunona Publishing, 2018. S. 294–301.

Kister A. Optimization of costs in the business of hospitals – cases study. Transatlantic Conference in Accounting, Auditing, Financial Control and Cost Control - Crisis and Prosperity. University Jean Moulin. ISEOR, American Accounting Association (AAA) and International Institute of Costs (IIC). Lyon, 2013. URL: http://iae.univ-lyon3.fr/conference.

Kister A. Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala, Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012. № 1087. S. 259–274.

Kister A. Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. 2018. № 30. S. 89–97.

Michalczyk L. Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym. Pieniądze i Więź. 2012. № 3(56).

Michalczyk L. Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny. Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.

Michalczyk L. Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. 2007. № 2 (1).

Michalczyk L. Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego. / red. B. Micherda. Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego. Kraków : AE w Krakowie, 2005.

Michalczyk L. Wariantowe określanie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości. Pieniądze i Więź. 2011. № 4 (53).

Stępniewski J. Comptabilité, intelligence artificielle et imputations comptables des microdonnées / J. Stępniewski ; eds. E. Archambault, O. Arkhipoff. Nouveaux aspects de la comptabilité nationale. Paris: Economica, 1988.

Stępniewski J., Suid S. Indépendance du Conseil d’Administration et gestion des Résultats. La Comptabilité, Le Contrôle et l’Audit entre Changement et Stabilité : Actes du Congrès de l’AFC (mai 2008), CREGEM, France CD Rom, Halsh 3-00525985.

Stępniewski J., Suid S. Le rôle du conseil d’administration et gestion des résultat. La Revue des Sciences de Gestion. 2010. № 3(4). P. 243–244.

Stepniewski J. Principes de la comptabilité événementielle: vers un robot comptable. Paris : Masson, 1987. 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz.1047 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220192

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.