CHARACTERISTICS OF FINANCIAL RESULTS

Authors

  • V. M. Vovk National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
  • Anna Przygodzka University of Gdansk, Gdansk

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve220192

Keywords:

financial result, economic sciences, financial accounting, economic analysis, economic activity, reporting.

Abstract

Definition of the financial result as an economic category and from the point of view of accounting and analysis of the enterprise activity is considered in the paper. The authors point to the existing differences in the definitions of the term “financial result” in economic sciences, analyze internal and external factors affecting the value of the financial result, provide approaches to measuring the financial result in accordance with accounting legislation, investigate the features of the assessment of financial results from an analytical point of view, as well as the features of reflection of financial results in the forms of financial reporting.

Author Biographies

V. M. Vovk, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor

Anna Przygodzka, University of Gdansk, Gdansk

Senior Student

References

Ciesielczyk T. Management opérationnel et comptabilité / T. Ciesielczyk, J. Stępniewski; dir. L. Marco. Nouvelles avancées du management. Paris : Editions Harmattan, 2005.

Ferraton Y., Stępniewski J. Od administrowania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd Organizacji. 1992. № 9.

Kister A. Economic and legal foundations of the public transformations in conditions of financial globalization/possibilities of analysis quality improvement / A. Kister, I. Lazaryshyna ; ed. V. Pasichnyk. From the possibilities of the use of information. New York : Yunona Publishing, 2018. S. 294–301.

Kister A. Optimization of costs in the business of hospitals – cases study. Transatlantic Conference in Accounting, Auditing, Financial Control and Cost Control - Crisis and Prosperity. University Jean Moulin. ISEOR, American Accounting Association (AAA) and International Institute of Costs (IIC). Lyon, 2013. URL: http://iae.univ-lyon3.fr/conference.

Kister A. Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala, Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012. № 1087. S. 259–274.

Kister A. Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. 2018. № 30. S. 89–97.

Michalczyk L. Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym. Pieniądze i Więź. 2012. № 3(56).

Michalczyk L. Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny. Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.

Michalczyk L. Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. 2007. № 2 (1).

Michalczyk L. Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego. / red. B. Micherda. Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego. Kraków : AE w Krakowie, 2005.

Michalczyk L. Wariantowe określanie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości. Pieniądze i Więź. 2011. № 4 (53).

Stępniewski J. Comptabilité, intelligence artificielle et imputations comptables des microdonnées / J. Stępniewski ; eds. E. Archambault, O. Arkhipoff. Nouveaux aspects de la comptabilité nationale. Paris: Economica, 1988.

Stępniewski J., Suid S. Indépendance du Conseil d’Administration et gestion des Résultats. La Comptabilité, Le Contrôle et l’Audit entre Changement et Stabilité : Actes du Congrès de l’AFC (mai 2008), CREGEM, France CD Rom, Halsh 3-00525985.

Stępniewski J., Suid S. Le rôle du conseil d’administration et gestion des résultat. La Revue des Sciences de Gestion. 2010. № 3(4). P. 243–244.

Stepniewski J. Principes de la comptabilité événementielle: vers un robot comptable. Paris : Masson, 1987. 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz.1047 z późn. zm.).

Downloads

Issue

Section

Статьи