ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

M. Р. Melnykovych

Анотація


Обґрунтувано теоретичні положення та науково-методологічні підходи до формування системи індикаторів соціо-екологоекономічного розвитку гірського регіону Українських Карпат в контексті теорії екологічної економіки та економіки природокористування. Запропоновано поняття «лісозалежна громада» та розкрито його сутність, розроблено концептуальну матричну модель визначення рівня лісозалежності, що враховує рівень виконання аналізу (країна, регіон, область, район, місто/село/селище, громада, домогосподарство, індивідуум) та тип лісозалежності (від деревини /
деревних продуктів лісу, недеревинних продукти лісу, туризм/рекреація, джерело доходу/місце праці, лісові екосистемні послуги, середовище стабілізаційного характеру, культурні екосистемні послуги). Враховуючи першочерговість підтримання функцій лісових екосистемних послуг як однієї із компонентів соціо-еколого-економічного розвитку гірського регіону Карпат, запропоновано індикатори, що дозволяють оцінити сучасні еколого-
економічні та соціо-економічні проблеми досліджуваного регіону і є основою для прийняття рішень, спрямованих на забезпечення сталого потоку екосистемних послуг і покращення добробуту громад.


Ключові слова


добробут; соціо-еколого-економічний розвиток; гірський регіон; високолісисті території; лісозалежні громади; екосистемні послуги; індикатори; соціо-екологічні інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стале природокористування у Карпатському регіоні України: оцінка, проблеми, перспективи : наукова доповідь / В. С. Кравців, П. В. Жук,

О. І. Гулич та ін.] ; НАН України. Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2014. 120 с.

Beckley T. M. The nestedness of forest dependence: A conceptual framework and empirical exploration. Society & Natural Resources. 11(2), 1998. Р. 101–120. doi:10.1080/08941929809381066.

ENPI EAST FLEG II. Дослідження залежності місцевого населення від послуг лісових екосистем. URL: http://www.fleg.org.ua/docs/781 (дата звернення: 15.11.2018).

Kusel J., Fortmann L. P. What is community well-being? Well-being in forest-dependent communities (Volume I). 1991. P.1–45. Forest and Rangeland Resources Assessment Program and California Department of Forestry and Fire Protection, Berkley, California.

Melnykovych M., Soloviy I., Bihun Y. Components of forest-dependent сommunities’ well-being in the Ukrainian Carpathians. Kruhlov I., Prots B. (eds): Local Responses to Global Challenges: Proceedings of the Forum Carpaticum 2014. Ukrayinskyy Bestseler, Lviv. P. 60–64.

Melnykovych M., Nijnik M., Soloviy I., Nijnik A., Sarkki S., Bihun Y. Socialecological innovation in remote mountain areas: Adaptive responses of forestdependent communities to the challenges of a changing world. Science of the Total Environment. 2018. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.065

(дата звернення: 15.11.2018).

Nijnik M., Soloviy I., Deyneka A., Nijnik A. Challenges and potential policy responses towards sustainable mountain development and nature conservation in the Ukrainian Carpathians. Chmielewski T. (eds.) Nature conservation management: from idea to practical results. ALTER-Net, Lublin – Łódź – Helsinki, Aarhus. 2009. Р. 132–149.

Slee B. Re-imagining forests as multifunctional and sustainable resources for a low carbon rural economy: the potential for forest-based rural development. Developing rural policies to meet the needs of a changing world. 2009. OECD Conference, October, 13-15th 2009. Quebec.

SPSS (Statistical Packege for the Social Sciences.

Stale pryrodokorystuvannia u Karpatskomu rehioni Ukrainy: otsinka, problemy, perspektyvy : naukova dopovid / V. S. Kravtsiv, P. V. Zhuk, O. I. Hulych ta in.] ; NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhen ; nauk. red. V. S. Kravtsiv. Lviv, 2014. 120 s.

Beckley T. M. The nestedness of forest dependence: A conceptual framework and empirical exploration. Society & Natural Resources. 11(2), 1998. Р. 101–120. doi:10.1080/08941929809381066.

ENPI EAST FLEG II. Дослідження залежності місцевого населення від послуг лісових екосистем. URL: http://www.fleg.org.ua/docs/781 (дата звернення: 15.11.2018).

Kusel J., Fortmann L. P. What is community well-being? Well-being in forestdependent communities (Volume I). 1991. P.1–45. Forest and Rangeland Resources Assessment Program and California Department of Forestry and Fire Protection, Berkley, California.

Melnykovych M., Soloviy I., Bihun Y. Components of forest-dependent сommunities’ well-being in the Ukrainian Carpathians. Kruhlov I., Prots B. (eds): Local Responses to Global Challenges: Proceedings of the Forum Carpaticum 2014. Ukrayinskyy Bestseler, Lviv. Pp. 60–64.

Melnykovych M., Nijnik M., Soloviy I., Nijnik A., Sarkki S., Bihun Y.

Social-ecological innovation in remote mountain areas: Adaptive responses of forest-dependent communities to the challenges of a changing world. Science of the Total Environment. 2018. URL:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.065 (дата звернення: 15.11.2018).

Nijnik M., Soloviy I., Deyneka A., Nijnik A. Challenges and potential policy responses towards sustainable mountain development and nature

conservation in the Ukrainian Carpathians. Chmielewski T. (eds.) Nature

conservation management: from idea to practical results. ALTER-Net, Lublin – Łódź – Helsinki, Aarhus. 2009. Р. 132–149.

Slee B. Re-imagining forests as multifunctional and sustainable resources for a low carbon rural economy: the potential for forest-based rural development. Developing rural policies to meet the needs of a changing world. 2009. OECD Conference, October, 13-15th 2009. Quebec.

SPSS (Statistical Packege for the Social Sciences.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.