СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Yu. Yakymchuk

Анотація


В процесі децентралізаційної реформи об’єднані територіальні громади сьогодні вступають в новий етап свого розвитку. Вони отримали повноваження, інвестиційні ресурси, є відповідальними перед  своїми жителями за формування комфортного й безпечного  середовища проживання. Задля цього потрібен прогнозований і  вмотивований розвиток громад. Необхідною є нині базова динамічна  конкурентна стратегія розвитку територіальних громад зі урахуванням  інвестиційної складової, яка б передбачала формування конкурентних  переваг громади шляхом мінімізації впливу на нівелювання слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в процесі децентралізації. При цьому громада повинна максимально використовувати свої сильні сторони. Сьогодні в Україні сформовано нормативно-законодавчу основу задля регіонального розвитку, що в цілому відповідає кращим європейським стандартам. Нині розроблено державну стратегію регіонального розвитку, яка подібна за змістом і структурою до аналогічних документів країн-членів Європейського Союзу. На основі проведеного дослідження на прикладі Млинівської ОТГ, запропоновано план стратегічного розвитку Млинівської ОТГ, що дозволить реалізувати принципово новий підхід до планування, інвестування й управління економічного розвитку. Відмінності такого плану полягають у відображенні й реалізації інтересів територіальної громади, системний підхід до розв’язання проблем розвитку. Стратегічний план розвитку громади містять заходи щодо коротко-, середньо- та довгострокового інвестування. Унаслідок реформи децентралізації місцеві громади здобули кращі можливості щодо розвитку своїх територій, створення сучасної медичної, освітньої, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури, а також перспективи поліпшити життя громадян у кожному населеному пункті.

Ключові слова


територіальна громада; держава; інвестиції; природні ресурси; стратегія розвитку; сталий розвиток; стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. К., 2017. 129 с.

Децентралізація влади. Реформа децентралізації влади. URL: decentralization.gov.ua. (дата звернення: 07.01.2021).

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 р., № 333-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. (дата звернення: 07.01.2021).

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад : навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.

Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку : затв. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 p., № 224. URL: http://zakon.nau.ua/doc/7uicN1022.322.0 (дата звернення: 07.01.2021).

Євроінтеграція на стику влад: чи є успіхи України у впровадженні реформ. Громадська синергія. URL: http://www.civic-synergy.org.ua (дата звернення: 07.01.2021).

Підходи до формування ефективних організаційних структур для об’єднаних територіальних громад. URL: http://ucmc.org.ua/uk/praktichnij-posibnikefektivni-organizatsijni-strukturi-dlya-otg-usaid-dobre (дата звернення: 07.01.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1202122

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.