ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • L. I. Beztelesna Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • V. B. Vasyliv Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

імідж, університет, Інтернет-маркетинг, конкурентоспроможність, рейтингування.

Анотація

Розкрито суть, класифікацію та елементи іміджевої політики університету. Доведено, що використання Інтернет-маркетингу і комунікаційних технологій у діяльності університету забезпечуєуправління його іміджем та конкурентоспроможністю. Проаналізовано переваги формування іміджу університету в Інтернеті. Запропоновано поетапне формування ефективного іміджу в університеті.Визначено завдання відділу іміджевої політики. Наведено параметри рейтингування університетів світу за Інтернет-іміджем та вітчизняних лідерів у ньому.

Біографії авторів

L. I. Beztelesna, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

V. B. Vasyliv, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.т.н., доцент

Посилання

Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 8–16.

Кушнір М. Ендавмент як правове увиразнення спроможностей державного управління: зарубіжний досвід та національна перспектива / М. Кушнір // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 30. – С. 22–28.

Лазарев В. Н. Управление конкурентоспособностью персонала высшего учебного заведения / В. Н. Лазарев, Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 204 с.

Безтелесна Л. І. Управління професійним розвитком науково-

педагогічних працівників : монографія / Безтелесна Л. І., Печенюк А. В. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с.

Моисеева Н. К. Маркетинг / Н. К. Моисеева // Маркетинг и конкурентоспособность образовательного учреждения. – № 5,

– С. 77.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Экспресс-курс : пер. с

англ. под науч. ред. С. Г. Жильцова [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г. Королько. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2005. – 528 с.

Дані досліджень Інтернет-аудиторії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inau.org.ua.

Мельникова О. В. Основні напрями просування освітніх послуг Українськими ВНЗ у мережі Інтернет / О. В. Мельникова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Економіка». – 2015. – Вип. 15. – С. 25.

Рейтинг Webometrics Ranking of World’s Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи