РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. L. Polishchuk

Анотація


У статті розглянуто роль нематеріальних активів підприємства як фактор створення конкурентних переваг суб’єкта господарювання. Застосування на практиці ефективної системи управління нематеріальними активами сприятиме підвищенню ринкової вартості активів підприємства,
покращенню його платоспроможності, виходу на нові ринки збуту, покращенню ділової репутації, просуванню та закріпленню на ринку нових торгових марок.


Ключові слова


нематеріальні активи (НМА); конкуренція; інновації; інтелектуальна власність; управління нематеріальними активами; стратегія розвитку підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Банасько Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні / Т. Банасько // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 31–33.

Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / за заг. ред. проф. В. І. Полохала; автор-упорядник Г. О. Андрощук. – К. : Парламентське вид-во,

– 384 с.

Голованов Н. И. Экономика предприятия : уч. пособие / Голованов Н. И., Протопопова В. О. – Донецк, 2003. – 204 с.

Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности : монография / С. И. Савчук ; под науч. ред. акад. НАН

Б. В. Буркинского. – Мариуполь : Рената, 2007. – 520 с.

Четыркина Н. Ю. Система управления конкурентоспособностью: уровни, параметры и конкурентные преимущества / Н. Ю. Четыркина // Креативная экономика. – 2012. – № 3 (68). – С. 15–20.

Стояненко І. В. Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції / І. В. Стояненко // Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 83–86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.