АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ БРЕНДІВ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ

Автор(и)

  • O. L. Kardash Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • N. A. Kolinchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

бренд, брендинг, торгова марка, рейтинг, конкурентоспроможність.

Анотація

Розкрито сутність бренду та його основні складові. Охарактеризовано функції брендів. Систематизовано класифікацію брендів та концептуальні моделі їх створення. Досліджено залежність між кількістю створених країною брендів та індексом глобальної конкурентоспроможності. Проведено аналіз рейтингів брендів на світовому та вітчизняному ринках.

Біографії авторів

O. L. Kardash, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

N. A. Kolinchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

студент

Посилання

Brandz Top 100 Rises 7 Percent With Growth Across Categories [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.millwardbrown. com/brandz/Top_100_Global_Brands.aspx.

Дані компанії Branding Kaeuffer Marken-Kreation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: branding-kaeuffer.com.

Дзюба С. Г. Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства / С. Г. Дзюба, Л. М. Гоц // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 3(38). – С. 15–20.

Завгородня Т. В. Бренд країни в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки / Т. В. Поліщук //

Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Вип. 21 / Відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 313–321.

Поліщук Т. В. Методологічні підходи до визначення сутності та призначення глобального бренду / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки: зб. наук. праць. Вип. 6. / гол. ред. М. М. Єрмоленко. – К. : НАУ, 2007. – С. 100–106.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи