РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. О. Osadcha, O. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено вплив цифровізації економіки на розвиток обліково-аналітичної системи підприємств. Встановлено, що в умовах цифровізації національної економіки інформація стає основним джерелом конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Висвітлено механізм формування обліково-аналітичної системи підприємств. Охарактеризовано основні цифрові технології, які доступні для використання при веденні бухгалтерського обліку в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку, а саме: облікові інформаційні системи, розширену мову фінансової, управлінської, податкової звітності різних сфер бізнесу (XBRL), «хмарні технології» обчислення, блокчейн, електронний обмін даними, соціальні мережі. Представлено трактування поняття «цифрова модернізація обліково-аналітичної системи». Обґрунтовано актуальність застосування ІТ-новацій в облікових процесах.

Ключові слова


обліково-аналітична система; цифровізація; блокчейн; хмарні технології; облікові інформаційні системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Li Ying, Dai Jing, Cui Li. The impact of digital technologies on economic and environmental performance in the context of industry 4.0: A moderated mediation model. International Journal of Production Economics. 2020. № 229. DOI:10.1016/j.ijpe.2020.107777 (дата звернення: 22.05.2021).

Булыга Р. П. Аудит бизнеса: стратегическое направление реформирования аудита в XXI веке и ветвь научных исследований Финансового университета. Аудиторские ведомости. 2017. № 9. С. 5–11.

Osadcha O., Liashenko O., Pavelko O., Markov R., Yurkiv N. Methodology of financial and economic analysis of innovative activities of enterprises in the conditions of the digital economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. 4 (35). С. 202–211. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222027 (дата звернення: 22.05.2021).

Akimova L. M., Levytska S. O., Pavlov K. V., Kupchak V. R., Karpa M. I. The role of accounting in providing sustainable development and national safety of Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2019. 3(30). Рр. 54–61. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179501 (дата звернення: 22.05.2021).

Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 1–2. С. 83–96.

Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації : монографія / В. Ф. Максімова, Н. О. Лоханова, О. В. Артюх та ін. ; за ред. В. Ф. Максімової. Одеса : ОНЕУ, 2014. 397 с.

CarlssonWall M., Kraus K. Opening the black box of the role of accounting practices in the fuzzy front-end of product innovation. Industrial Marketing Management. 2015. Vol. 45. Pp.184–194. DOI:10.1016/j.indmarman.2015.01.007 (дата звернення: 22.05.2021).

Dainienė R., Dagilienė L. Accounting-based Valuation of Innovation: Challenges and Perspectives. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014. Vol. 156. Pp. 589–593. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.11.246 (дата звернення: 22.05.2021).

Майер Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. М. : Манн, Иванов, Фербер, 2014. 132 с.

Ben Youssef A., Boubaker S., Dedaj B., Carabregu-Vokshi M. Digitalization of the economy and entrepreneurship intention. Technological Forecasting and Social Change. 2020. DOI:10.1016/j.techfore.2020.120043 (дата звернення: 22.05.2021).

Richardson L. Digital and Platform Economies. International Encyclopedia of Human Geography. 2020. Pp. 317–321. DOI:10.1016/b978-0-08-102295-5.10533-5 (дата звернення: 22.05.2021).

Лень В. Обліково-аналітична система підприємства: обґрунтування визначення, модель. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 281–290.

Пикалов П. А. Цифровая экономика в бухгалтерском учете. Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 4. URL: https://readera.org/cifrovaja-jekonomika-v-buhgalterskom-uchete-143171461 (дата звернення: 22.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.