ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

О. О. Liakhovych, I. O. Oplachko

Анотація


У статті здійснено дослідження сутності економічної безпеки в умовах цифровізації. Визначено особливості забезпечення економічної безпеки, в тому числі з урахуванням транспарентності підприємств у сучасних умовах розвитку цифрових технологій. Систематизовано цифрові загрози  економічній безпеці та визначено базові з них для підприємницького сектору. Сформовано таксономію транспарентності підприємств та концепт діяльності підприємств, що враховує межі транспарентності, які б нейтралізували загрози їх економічній безпеці. За результатами аналізу індексу прозорості підприємств надано рекомендації з підвищення рівня транспарентності вітчизняних підприємств на засадах цифровізації та з урахуванням загроз економічній безпеці.


Ключові слова


економічна безпека; цифровізація; загрози; підприємство; транспарентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zingales L. Towards a Political Theory of the Firm. Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 31. No. 3. P. 113–130.

Demchenko I., Iatsukh O. The Problem of Unprofitable Activity of Enterprises in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. P. 64–69.

Improvement of Public Financial Control in the Context of Ensuring Financial Security of the State / Meiss K.-M., Naumik-Gladka K., Krivtsiva T., Liadova Y. Economic Annals – XXI. 2017. Vol. 168. No. 11–12. P. 63–68.

Kubaichenko A. Classification of Forms of Shadow Economic Activity from the Viewpoint of Ensuring Economic Security. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 1. P. 242–247.

Соломіна Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва : навч. посіб. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2018. 234 с.

Scott J. Measuring dimensions of perceived e-business risks. Information Systems and e-Business Management. 2004. Vol. 2. Iss. 1. P. 31–55.

Сталінська О. В. Система економічної безпеки підприємства в умовах розвитку цифрової економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 38. С. 80–86.

Офіційний сайт PwC Україна. URL: https://www.pwc.com/ua/uk.html (дата звернення: 01.06.2021).

Нехай В. А. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24(2). С. 137–140.

Халіна В. Ю., Сироватський О. А. Транспарентність діяльності будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір. 2020. № 156. С. 166–170.

Krasnokutska N., Kruhlova O., Kozub V., Martiskova P. Transparency of the enterprise: from theory to practice of evaluation (on the example of retail networks). Economic Annals-XXI. 2019.

Vol. 175(1–2). Р. 58–62. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annalspdf/DOI/ea-V175-10.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Хубієв Р. К. Транспаретність як фактор конкурентоспроможності. URL: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1530/file/Hubiev.pdf (дата звернення: 17.05.2021).

Boone A. L., White J. T. The effect of institutional ownership on firm transparency and information production. Journal of Financial Economics. 2015. № 117(3). Р. 508–533.

Білоцька І. А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5–6. С. 56–58. URL:

http://www.investplan.com.ua/pdf/5-6_2020/10.pdf. (дата звернення: 07.05.2021).

Індекс прозорості компаній України 2019. URL: https://cgpa.com.ua/wpcontent/uploads/2020/10/Transp_index_2019_ua_full_web.pdf (дата звернення: 30.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202110

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.