МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДЕРЖАВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Y. V. Vashai

Анотація


Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана з тим, що макроекономічні фінансові ризики та дисбаланси однієї країни можуть стати фактором аналогічних загроз інших держав – торгівельних партнерів, учасників тих же міжнародних організацій тощо. У зв’язку із цим провідні фінансово-аналітичні корпорації світу розробляють та динамічно вдосконалюють методики оцінки фінансового стану держав, їх рейтингування в глобальному просторі задля оперативного виявлення можливих ризиків, прогнозування фінансових криз та адекватного реагування світового співтовариства.
Метою статті є дослідження міжнародних фінансових методик
оцінки економічного стану держав у глобальному просторі задля оцінки можливостей їх застосування для макроекономічного аналізу в Україні.
У статті розглянуто методики оцінки фінансових показників держав
міжнародними економічними організаціями та рейтинговими
агентствами. Проаналізовано підходи до такої оцінки згідно з
процедурою виявлення макроекономічних дисбалансів, визначення
індексу ризику країн, що розраховує Euromoney, а також визначення
індикаторів фінансової стійкості, розроблених Міжнародним валютним
фондом. Досліджено групи показників за вказаними методиками, їх
критичні межі, інформаційну базу та послідовність оцінки. Узагальнено
переваги та недоліки зазначених методик в умовах сучасного
глобалізованого середовища.
Автори дійшли висновку, що застосування в міжнародній практиці
показників, що базуються виключно на фінансових аналітичних даних, доцільне для оцінки кредитоспроможності, фінансової стійкості країни, проте для внутрішнього управління не дає відповіді на запитання щодо причин виникнення фінансових проблем, які можуть приховуватись за структурними дисбалансами, політичною та військовою нестабільністю тощо. Проте узагальнені аналітичні дані щодо світових фінансових рейтингів країн дають змогу оперувати важливою міжнародною інформацією для поточного управління та прийняття рішень щодо фіскальної, монетарної політики на рівні держави.

Ключові слова


міжнародні організації; глобалізація; макроекономічні дисбаланси; економічні ризики; фінансова стійкість; Міжнародний валютний фонд; Euromoney.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Маслій O. A. Методичні засади ідентифікації загроз економічній безпеці держави. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 28–34.

The Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) introduced. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/The_Macroeconomic_Imbalance_Procedure_%28MIP%29_introdu

ced#The_MIP_indicators Data extracted in October 2019 (accessed: 22.08.2020).

Maria Siranova & Marek Radvanský (2018) Performance of the Macroeconomic Imbalance Procedure in light of historical experience in the CEE region. Journal of Economic Policy Reform. 21:4, 335–352. DOI: 10.1080/17487870.2017.1364642.

Euromoney country risk. URL: http://www.euromoneycountryrisk.com/ (accessed: 22.08.2020).

International Monetary Fund. URL: http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 (accessed: 22.08.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.