СТІЙКИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

V. O. Solodkyі

Анотація


У статті окреслено основні проблеми реалізації принципів сталого розвитку на різних рівнях управлінської та соціально-економічної ієрархії. Визначено сучасні підходи до процесів збалансованості та їх вплив на ефективність розвитку держав та їх територій. Розглянуто необхідність вирішення проблем вичерпності запасів необхідних природних ресурсів та підходи до розв’язання даного питання з огляду на довгострокові пріоритети розвитку економік. В роботі вказується на необхідність ефективного поєднання управлінських кроків у економічній, екологічній та соціальній сферах, а також важливість проведення ґрунтовної аналітичної роботи щодо виявлення можливих слабких місць економічних систем, включаючи вивчення ретроспективних аспектів та прогнозування їх діяльності.


Ключові слова


збалансований розвиток; соціально-економічна ефективність; прогнозування; ресурси; екосистеми; управління; інновації; антропогенний вплив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Warren, A. (1996). Comments on indigenous and scientific knowledge: some critical comments. Indigenous Knowledge and Development Monitor, № 4.

E. Carina H. Keskitalo and Johanna Liljenfeldt Working with sustainability: Experiences of sustainability processes in Swedish municipalities. Natural Resources Forum. 36 (2012). PP. 16–27.

Тимочко Т. Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України. Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. URL: http://eco.com.ua. (дата звернення: 01.06.2019).

Sylvia I. Karlsson-Vinkhuyzen. From Rio to Rio via Johannesburg: Integrating institutions across governance levels in sustainable development deliberations. Natural Resources Forum. 36 (2012). PP. 3–15.

Warren, A. (1996). Comments on indigenous and scientific knowledge: some critical comments. Indigenous Knowledge and Development Monitor, № 4.

E. Carina H. Keskitalo and Johanna Liljenfeldt Working with sustainability: Ex-periences of sustainability processes in Swedish municipalities. Natural Resources Forum. 36 (2012). PP. 16–27.

Tymochko T. Priorytety zbalansovanoho (staloho) rozvytku dlia Ukrainy. Zbirnyk materialiv II-ho Vseukrainskoho zizdu ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu. URL: http://eco.com.ua. (data zvernennia: 01.06.2019).

Sylvia I. Karlsson-Vinkhuyzen. From Rio to Rio via Johannesburg: Integrating institutions across governance levels in sustainable development deliberations. Natural Resources

Forum. 36 (2012). PP. 3–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.