МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА І ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. А. Hontarenko, S. V. Mykytynets

Анотація


Визначено особливості маркетингу у готельному бізнесі. Проаналізовано продуктову і цінову політики готелю «Панорама». Виконано аналіз конкурентного середовища готелю. Розроблено SWOT-таблицю. Запропоновано заходи щодо удосконалення маркетингміксу готелю «Панорама».


Ключові слова


готель; готельний продукт; особливості готельного маркетингу; продуктова політика готелю; цінова політика готелю; конкурентне середовище готелю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. – К. : Знання України, 2002.

Бойко М. Г. Суть і завдання стратегії розвитку підприємств готельного господарства в умовах трансформаційної економіки / Бойко М. Г. // Вісн. ДІТБ. – 2009. – № 6. – С. 108–113.

Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Мунін Г. Б. та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 246 с.

Офіційний сайт готелю «Панорама» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://panorama-hotel.org/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.