НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ У СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ОЦІНКА ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

H. Y. Mishchuk

Анотація


Проаналізовано нерівність доходів у системі індикаторів якості життя. Встановлено, що офіційні показники низької загальної диференціації доходів в Україні суперечать існуючим тенденціям високої поляризації доходів за окремими частковими показниками (розподіл заробітних плат, рівень бідності, коефіцієнт Пальми). Визначено істотний вплив соціальних ліфтів у вигляді освіти та можливості занятості вразливих груп населення на зменшення нерівності доходів. Запропоновано механізм регулювання нерівності доходів, основу якого складають інструменти розширення можливостей зайнятості. Пріоритетним з них на даному етапі вважаємо розвиток соціального підприємництва.


Ключові слова


доходи; зайнятість; освіта; соціальне підприємництво; якість життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


The Quality of Life Index 2005. Economist Intelligence Unit, 2005. – [Electronic recourse] – Available at: http://www.eiu.com/ 2. OECD Better Life Index [Electronic recourse]. – Available at:

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111

Лібанова Е. М. Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична доповідь / Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, Л. С. Лісогор. – К., 2013. – 48 с.

Лібанова Е. М. Нерівність за доходами в сучасній Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/5829/1/26-36.pdf

The Canadian Index of Wellbeing. Technical Report 1.0. Michalos, A.C. et al. Waterloo, ON: Canadian Index of Wellbeing and University of Waterloo. 2011. – 80 р.

Дерій Ж. В. Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку [Електронний ресурс] / Ж. В. Дерій. – 2013. – Режим доступу:

http://ir.stu.cn.ua/jspui/bitstream/123456789/10765/1/1152.pdf

Human Development Report 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf

Міщук Г. Ю. Оцінювання та механізм забезпечення використання трудового потенціалу в Україні: монографія / Г. Ю. Міщук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 280 с.

Цілі розвитку тисячоліття. Україна 2000 [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу:

http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.