КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ПЕРСПЕКТИВА?

Y. V. Sotnikova

Анотація


В статті наведені сучасні підходи до визначення терміну «креативна економіка». Проведено аналіз регіонів України за методикою оцінки рівня креативності Р. Флориди – за індексами таланту, технологій та толерантності. Проведено кластерний аналіз регіонів за означеними індексами та визначені регіони з високими показниками креативності; регіони, що мають потенціал розвитку та регіони-аутсайдери.


Ключові слова


креативна економіка; індекс креативності; індекс таланту; індекс толерантності; індекс технологій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будуще / Р. Флорида. – М. : Издательский дом «Классика-ХХ1», 2007. – 421 с.

Степанов А. А. Человеческие ресурсы в креативной экономике / А. А. Степанов, М. В. Савина. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 239 с.

Степанов А. А. Креативная экономика: сущность и проблемы развития [Електронний ресурс] / А. А. Степанов, М. В. Савина. – Режим доступу: http://uecs.ru/marketing/item/2667-2013-12-26-08-35-52

Божидарнік Т. В. Креативний менеджмент : навчальний посібник / Т. В. Божидарнік, Н. В. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с.

Економічна активність населення України у 2015 році / Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2016. – 205 с.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році / Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2016. – 255 с.

Населення України за 2015 рік / Держкомстат України. – К. : Держаналітінформ, 2016. – 119 с.

Пилясов А. Методика оценки творческого потенциала российских регионов / А. Пилясов, О. Колесникова // Вопросы экономики. – 2008. – № 9. – С. 50–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.