ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

R. L. Navrotskyi

Анотація


В статті наведені основні показники утворення та поводження з відходами на підприємствах області. Проаналізовано основні джерела накопичення відходів від економічної діяльності. Розглянуто поточні витрати на природоохоронні заходи.


Ключові слова


тверді побутові відходи; звалищний газ; капітальні інвестиції та поточні витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зіновчук Н. Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні / Н. В. Зіновчук, О. В. Горобець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM

=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhnau_2012_1(2)__40.pdf.

Маковецька Ю. Інтегровані показники поводження з відходами як інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в Україні [Електронний ресурс] / Маковецька Ю. – Режим доступу: http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2009/Makovetska.pdf.

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://profidom.com.ua/v-2/v-2-4/1703-dbn-v-2-4-2-2005-poligonitverdihpobutovih-vidkhodiv-osnovni-polozhenna projektuvanna.

Вплив полігонів на навколишнє середовище [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.tiseco.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=28.

Офіційний сайт Головного управління статистики в Рівненські області [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.rv.ukrstat.gov.ua.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1194-06.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/1264-12


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.