РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

V. M. Kostrychenko

Анотація


Досліджується функціонування одного із галузевих ринків – ринку автомобілів. Аналізуються тенденції зміни елементів ринкового механізму – попиту, пропозиції та ціни за окремими сегментами даного ринку. Обґрунтовуються раціональні стратегічні пріоритети та напрямки розвитку
автомобільного ринку в Україні.


Ключові слова


галузевий ринок; ринок автомобілів; попит; пропозиція; ціна; раціоналізація розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Автомобільна статистика України (стислий огляд) за 2008 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт асоціації автовиробників України. Режим доступу:

URL:http://ukrautoprom.com.ua/index.php?option=

com_docman&task=cat_view&gid=27&dir=DESC&order=name&Itemid=79&limit=5&limitstart=65 – Заголовок з екрану.

Ігнатюк А. І. Структура галузевих ринків України / А. І. Ігнатюк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8206-struktura-galuzevix-rinkivukra%D1%97ni.html – Заголовок з екрану.

Кривоконь А. Г. Стратегія та перспективи розвитку легкового автомобілебудування в Україні / А. Г. Кривоконь, А. І. Бондаренко // Автомобільний транспорт. – 2012. – № 30. – С. 23–29.

Окландер М. А. Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств / М. А. Окландер, І. О. Златова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Херсон, 2014. – Вип. 5, Част. 2. – С. 93–99.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудуванняна період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 № 25-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80.

Чикусова М. Ю. Аналіз автомобільного ринку України / М. Ю. Чикусова // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 1 (70). – С. 38–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.