НОВІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

S. Y. Zubilevych, N. M. Poznіakovska

Анотація


У статті досліджений стан реформування фінансової звітності суб’єктів
державного сектору в Україні на підставі міжнародних стандартів. Розкриті причини сповільнення реформи. Встановлена відмінність у складі і змісті національних та останньої редакції міжнародних стандартів. Розглянуто значення МСБОДС для успішного переходу на МСБОДС. Обґрунтована необхідність розробки концептуальної основи, методики трансформації фінансової звітності та її аналізу.


Ключові слова


державний сектор; Національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку у державному секторі; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі; метод нарахування; касовий метод; концептуальна основа; методика трансформації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:

//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-2007.

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами. Затв. розпорядженням КМУ від 1 серпня 2013 р. № 774-р [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Нормативно-правове Забезпечення бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: minfin.kmu.gov.ua›file/link/414595…держсектор.pdf.

Свірко С. В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства / С. В. Свірко // Актуальніі проблеми економіки. – 2014. – № 5((155)). – С. 478–484.

Амбарчян В. С. Звітність суб’єктів державного сектору: вітчизняні стандарти та зарубіжний досвід складання і подання // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – № 4 (74). – С. 3–11.

International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation Papers, Recommended Practice Guidelines, and other IPSASB publications are published by, and copyright of, IFAC. New York 10017 USA. – 1028 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-2016-Handbook-Volume-1.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.