МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У ПОЛЬСЬКИХ ЛІКАРНЯХ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

V. M. Vovk, Agnieshka Kister

Анотація


Діяльність медичних закладів підпорядкована інституціональному середовищу, в якому існують певні закони, норми та правила. На державу
покладено обов’язок регулювання закономірностей розвитку всіх важливих для країни сфер діяльності; не виключенням є і заклади охорони
здоров’я. Дослідження показали, що керівники закладів охорони здоров’я не залежно від форми своєї власності прагнуть надавати населенню якісні медичні послуги. Успішно реалізувати такі прагнення стає можливим за умови дотримання медичними закладами регламентованої системи правил, принципів та настанов, що діють у медичній сфері, а також за умови досягнення високого рівня вдоволеності реальних і потенційних пацієнтів отримуваними послугами. Якщо виконання першої умови можливе через проведення регулярного контролю з боку вищестоящих і контролюючих органів, то реалізація другої умови вимагає неабиякого таланту від керівника, аби мати змогу врегулювати діяльність свого закладу таким чином, щоб для забезпечення належної якості медичних послуг вистачало завжди дефіцитних фінансових ресурсів. Вирішення цієї проблеми можливе при використанні керівниками інструментів стратегічного управління, зокрема стратегії формування витрат.


Ключові слова


інституціоналізація; інституційне середовище; стратегія формування витрат; видатки держаного бюджету; державне регулювання; медична сфера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія PWN (Польського наукового видавництва) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://encyklopedia.pwn.pl/haslo / instytucjonalizm;

html

Jończyk P. Instytucjonalizacja sektora opieki zdrowotnej w Polsce /

P. Jończyk // Master of Business Administration. – N3 (17). – Uniwersytet

Warszawski, 2009. – S. 73–86.

Jashapara A. Zarządzanie wiedzą / A. Jashapara. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – 388 s.

Nowak M. Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii. Problem i jego

konceptualizacja / M. Nowak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009. – 237 s.

Nau H. H. Schmoller, Durkheim, and Old European Institutionalist Economics / H. H. Nau & Ph. Steiner // Journal of Economic Issues. – N 4. – Vol. XXXVI. – 2002. – pp. 1005–1024.

Скалон В. А. Местное самоуправление: теория и практика с точки зрения институционального подхода / В. А. Скалон // Вопросы государственного и муниципального управления. – № 1. – Национальноисследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – С. 37–52.

Kister A. Hospital Management support through the use of management accounting / A. Kister // International Scientific Conference MakeLearn&TIIM. – Bari : Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbulent Time, 2015. – P. 1–12.

Kister A. Stan wiedzy na temat zarządzania finansami w

podmiocie leczniczym [w:] Integracja zarządzania w warunkach GOW / pod red. E. Skrzypek. – Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 137–147.

Kister A. Organizational changes propositions in hospitals based on diagnosis of medical staff knowledge / A. Kister, T. Kwit. – Croatia, Zadar : International Conference MakeLearn, 2013. – [Źródło elektroniczne]. – Dostęp : http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-

-4/MakeLearn2013.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – [Źródło elektroniczne]. – Dostęp : http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski

/kon1.htm

O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. // Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135.

W sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. // Dz.U. 09.193.1495.

Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. – [Źródło elektroniczne]. – Dostęp : http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/funduszeeuropejskie-

dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper/

Johnson G. Exploring cost strategy / G. Johnson, K. Scholes. – Englewood Cliffs, 1999. – [Źródło elektroniczne]. – Dostęp : http://www.efbl.org/upload/2065783-

strategijski-menadment-corporate-strategy-2013-10-25.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.