ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВИ

L. I. Beztelesna, L. V. Pyvovarchuk

Анотація


В статті доведено, що децентралізацію варто розглядати не лише як процес делегування державою повноважень місцевому рівню управління, а й реформування існуючого порядку фінансування інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій. Вона обумовлює появу відповідальності на місцях за фінансове забезпечення виконання соціальних гарантій держави та їх результативність.


Ключові слова


децентралізація; міжбюджетні відносини; територіальна громада; інвестиції; місцеве самоврядування; інституційне забезпечення соціальних гарантій держави.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Проект Закону України № 2217а від 01.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 55812.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році : Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII // Відомості ВР України. – 2016. – № 5. – С. 47.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України № 71-VIII від 28.12.2014 2012 // Відомості ВР України. – 2015. – № 7-8, № 9. – 55 с.

Децентралізація дає економічне зростання громад і регіонів. В кінцевому результаті виграє кожен громадянин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socportal.info/2016/03/30/ detsentralizatsiya-daye-ekonomichne-zrostannyagromad-i-regioniv-v-kintsevomu-rezul-tati-vigraye-kozhen-gromadyanin.html

Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zhydachivrda.org.ua/file/image/051/posibnik_gromadi_1.pdf

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки : Розпорядження Кабінету

Міністрів України № 1018-р від 30.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад : Закон України № 837-VIII від 26.11.2015 // Відомості ВР України. – 2016. – № 1. – С. 11.

Петленко Ю. В. Місцеві фінанси / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко //. – К. : Кондор, 2003. – 281 c.

Алексєєв А. Детінізація «зарплатної» реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/ detinizaciya-zarplatnoyi-reformi.html

Довідка щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=127481&cat_id=127480


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.