АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

L. M. Akіmova, O. O. Akimov

Анотація


У статті досліджено сучасні тенденції руху іноземних інвестицій в економіку України. Виокремлено основні проблеми іноземного інвестування та перспективні напрями його розвитку.


Ключові слова


іноземні інвестиції; інвестиційний потенціал; інвестиційна привабливість; інвестори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560 – XII. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : zakon1/rada/gov/ua/laws/show/1560-12.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96 – ВР : остання редакція від 15.01.2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII). [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ) : остання редакція від 01.01.2016 року. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/289-19.

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів” від 07.04.2015 № 288- VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/288-19.

Інвестологія: наука про інвестування : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Атака, 2001. – 264 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Прокопчук О. А. Іноземні інвестиції в економіку України: тенденції та перспективи / О. А. Прокопчук / [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJR.N/znptdau_2013_1_3_29.

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI : остання редакція від 01.04.2016 року. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.