Серія Сільськогосподарські науки

У збірнику публікуютьсяі наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.