Пошук


 
Номер Назва
 
Том 4, № 88 (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF (English)
Svitlana Levytska
 
Том 4, № 92 (2020) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація  PDF
N. M. Pozniakovska, M. S. Demchuk
 
Том 4, № 92 (2020) НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ Анотація  PDF (English)
S. О. Levytska
 
Том 4, № 92 (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
О. О. Osadcha, N. В. Savina
 
Том 3, № 83 (2018) ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація  PDF
V. M. Vovk, Yu O. Kyrdei
 
Том 4, № 88 (2019) ВАРІАТИВНИЙ ОБЛІК І ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БІЗНЕСУ Анотація  PDF (English)
O. O. Osadcha, V. Bellinger-Streissner
 
Том 3, № 99 (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА Анотація  PDF (English)
O. R. Antoniuk, А. S. Yaroshchuk
 
Том 1, № 97 (2022) СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF (English)
O. V. Pavelko, Yu. V. Fedas, O. А. Tereshchuk
 
Том 2, № 82 (2018) РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Анотація  PDF
S. Y. Zubilevych, V. A. Pidhrushnyi
 
Том 3, № 79 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
О. L. Miklukha, N. A. Mosiichuk
 
Том 2, № 74 (2016) ОБЛІК ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ ЗА МСФЗ Анотація  PDF
S. Y. Zubilevych, O. K. Reniova
 
Том 4, № 80 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
N. M. Voskalo, V. O. Нarha
 
Том 2, № 74 (2016) РОЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
T. H. Bondarіeva, І. P. Nahavychko
 
Том 4, № 80 (2017) ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ» Анотація  PDF
N. M. Poznіakovska
 
1 - 14 з 14 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо