РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • L. M. Melnyk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • N. M. Kondratska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • V. L. Duma Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420229

Ключові слова:

фінансова стабільність, бюджетна безпека, доходи та видатки бюджету, бюджетний дефіцит, індикатори бюджетної безпеки.

Анотація

У статті узагальнено існуючі підходи до визначення стабільності фінансової системи. Досліджено теоретичні аспекти поняття «бюджетна безпека». Обґрунтовано вплив бюджетної безпеки на фінансову стабільність держави. Встановлено ризики та загрози фінансовій стабільності. Виокремлено показники, які визначають рівень бюджетної безпеки. Проведено оцінку рівня бюджетної безпеки країни за 2019–2021 роки. Надано пропозиції щодо підвищення рівня фінансової стабільності в бюджетній сфері.

Біографії авторів

L. M. Melnyk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

N. M. Kondratska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

V. L. Duma, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

Посилання

Schinasi G. J. Defining Financial Stability. IMF Working Paper. International Monetary Fund. 2004. № 187. P. 18.

Фалюта А. В. Забезпечення фінансової стабільності банку через систему управління ризиками. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2007. № 17.2. С. 230–235.

Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності. Вісник НБУ. 2007. № 4 (134). С. 34–39.

Стратегія макропруденційної політики НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_MaP.pdf?v=4 (дата звернення: 01.11.2022).

Калач Г. М. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. 2004. Вип. 4 (26). С. 115–120.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : КНТЕУ, 2004. 759 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 01.11.2022).

Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України : аналіт. доп. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2021. 104 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_06_2021.pdf. (дата звернення: 01.11.2022).

Міністерство фінансів України : вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/uk. (дата звернення: 01.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи