ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • S. O. Levytska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • D. O. Popchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420227

Ключові слова:

інтегрована звітність, вітчизняні суб’єкти, збалансована господарська діяльність, економічний потенціал, міжнародні стандарти звітності.

Анотація

У статті досліджено роль інтегрованої звітності як інструменту отримання повної інформації щодо господарювання в сучасних умовах. Ідентифіковано пріоритетні передумови корисності існуючої практики формування  інтегрованої звітності, зважаючи на потребу підприємства щодо повного розкриття оцінки економічного потенціалу через комплексне застосування фінансових та нефінансових показників. Обґрунтовано, що враховуючи вимоги четвертого покоління Керівництва GRI 4.0, інтегрована звітність повинна розкривати суттєві аспекти в розрізі економічної, екологічної та соціальної складових. Наведено основні відмінності інтегрованої та фінансової звітності, переваги інтегрованої звітності, серед яких: високий рівень прозорості та об’єктивності даних, наявність додаткової інформації щодо екологічної та соціальної діяльності підприємства, активне використання управлінського обліку. Вимірюючи низку змінних і акцентуючи на довгостроковій фінансовій стабільності, інтегрована звітність забезпечує готовність підприємства до стійкого майбутнього. Рекомендовані  в роботі підходи щодо звітування відповідно до міжнародних стандартів GRIдозволять вітчизняним підприємствам оперативно та повно оцінити ресурсну забезпеченість підприємницької діяльності, визначати управлінські стратегії розвитку та бюджети щодо їх фінансового забезпечення.

Біографії авторів

S. O. Levytska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

D. O. Popchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Посилання

Романенко О. А., Комірна О. В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпечені сталого розвитку суспільства. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf (дата звернення: 09.11.2022).

Левицька С. О., Кучер Ю. В. Роль інтегрованої звітності в розкритті суспільної корисності бізнесу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2020. Вип. 4(92). С. 152–165. URL: https://doi.org/10.31713/ve4202015 (дата звернення: 10.10.2022).

Тлучкевич Н. В. Інтегрована звітність – нова модель облікової системи. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/181-1.pdf (дата звернення: 14.10.2022).

Драгер Х. Інтерв’ю. URL: http://www.csrjournal.com/interview/5666-

integrirovannaya-otchetnostvozmozhnost-dlyarossiyskih-kompaniy-naverstatupuschennoe-v-oblastikorporativnoy-otchetnosti.html (дата звернення: 18.11.2022).

Eccles R. G., Michael P. Krzus. One report: integrated reporting for a sustainable strategy. John Wiley & Sons, 2010. 240 p.

Томчук В. В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку. URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/5026-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-10096-1-10-20180212.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Романенко О. А., Комірна О. В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпечені сталого розвитку суспільства. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

Левицька С. О. Осадча О. О. Оцінка економічної вигоди активів соціально відповідального бізнесу. Фінанси України :

науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління». 2020. № 8. С. 57–71. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.08.057 (дата звернення: 22.11.2022).

Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність. URL: http://www.eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/12/eapk_2018_12_p_95_102.pdf (дата звернення: 19.10.2022).

Дубинська О. С. Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf (дата звернення: 19.10.2022).

Гречко А. В., Очеретяна О. В. Обґрунтування необхідності висвітлення впливу війни в Україні на діяльність підприємства в нефінансовій звітності та способи розкриття даної інформації. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1380/1331 (дата звернення 9.10.2022).

Levytska S., Pershko L., Akimova L., Akimov O., Havrilenko K., & Kucherovskii O. A Risk-Oriented Approach in the System of Internal Auditing of the Subjects of Financial Monitoring. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting. 2022. Vol. 14(2). Pp. 194–206. URL: https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i2.715/. More Citation Formats. Issue Vol. 14 No. 2 (2022). Section Articles Scopus (дата звернення: 29.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи