ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ, СТРУКТУРНОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • H. M. Yurchyk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • N. M. Samoliuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202220

Ключові слова:

доходи, формування доходів, первинні доходи, вторинні доходи, заробітна плата, прибуток, соціальні трансферти, пенсійне забезпечення.

Анотація

У роботі узагальнено теоретичні дослідження щодо визначення сутності, чинників формування та класифікації доходів населення. Запропоновано власний підхід до структурування факторів, які впливають на доходи за рівнями їх формування. Проведено порівняльний аналіз динаміки ВВП на душу населення в Україні та ЄС як передумови формування рівня доходів населення. Досліджено динаміку основних показників номінальних та реальних доходів населення в Україні. Виявлено особливості формування рівня та структури доходів населення України за такими критеріями як місце проживання, склад домогосподарств, їх децильний розподіл, а також економічне районування. Визначено величину, частку та внутрішню структуру первинних та вторинних доходів населення в Україні.

Біографії авторів

H. M. Yurchyk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

N. M. Samoliuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

Посилання

Доходи та заощадження в перехідній економіці України / ред. С. Панчишина та М. Савлука. Львів, 2003. С. 406.

Cаввов А. А. Доходи населення України та їх динаміка. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 2. С. 121–126.

Абакумова Н. М. Политика доходов и заработной платы : учеб. пособие / ред. Н. М. Абакумова, Р. Я. Подовалова / Новосибирская гос. академия экономики и управления. Москва : Инфра-С. 2002. С. 224.

Баланда А. Л. Диференціація населення України за рівнем доходів та її вплив на соціальну напругу. Вісник БУМіБ. 2008. № 4 (4). С. 91–95.

Гвелесіані А. Г. Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання : монографія / відп. ред. В. М. Новіков. Київ, 2008. 155 с.

Гудима О. В. Шляхи удосконалення доходів і видатків населення. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 42–46.

Кваснікова Г. С. Доходи населення та економічний стан держави. Актуальні проблеми економіки. 2009. С. 53−60.

Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність. Економіка України. 2014. № 3. С. 4–19.

Новий економічний словник / ред. А. Н. Азріліяна. Москва : Інститут нової економіки, 2006. С. 1088.

Новіков В. М., Семенов В. В. Актуальні питання структурного аналізу і прогнозування доходів населення. Економіка України. 2005. № 7. С. 74–82.

Перерва П. Г., Погорелова Н. И., Дюжева Г. В. Экономика и организация труда. Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. С. 588.

Полякова С. В. Новосільська Т. В. Бідність населення за споживанням: нові виміри. Демографія та соціальна економіка. 2015.

№ 1. С. 22–31.

Полякова С. В. Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 2 (22). C. 198–207.

Стожок О. З. Формування і розподіл доходів населення в умовах трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.09.01. Донецьк, 2008. 220 с.

Тютюнникова С. В. Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации. Харьков : Основа, 2004. С. 209.

Черенько Л. М. Нерівність у доходах: стан і можливі наслідки та шляхи подолання негативних тенденцій. Демографія та соціальна економіка. 2004. № 1–2. С. 110–115.

Дутчак А. В. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.01. Чернівці, 2015. 250 с.

Приймак З. В. Функціональний розподіл доходів в економіці України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.01. Львів, 2015. 204 с.

Дворник І. В. Теоретикометодологічні засади формування рівня доходів сільського населення. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(4). С. 114–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статьи