УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • O. V. Zaiachkivska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve420222

Ключові слова:

управління економічною безпекою підприємства, принципи економічної безпеки.

Анотація

У статті розглядається сутність поняття «економічна безпека підприємства» та різні підходи до його трактування. Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці вітчизняних та зарубіжних науковців. Визначено принципи  забезпечення економічної безпеки підприємства. Новизна дослідження полягає у систематизації та обґрунтуванні основних принципів забезпечення економічної безпеки підприємства. Запропоновано напрями посилення, зміцнення фінансового стану підприємства, які дадуть можливість посилити економічну безпеку, підвищити ефективність господарювання та  досягти достатнього потенціалу розвитку.

Біографія автора

O. V. Zaiachkivska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

Посилання

Данілова Е. І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства : монографія. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. 342 с.

Кіпоренко С. С., Мороз О. В. Механізм економічної безпеки підприємств АПК. Агросвіт. 2019. № 22. С. 104–108.

Вудвуд В. В., Батієвська О. В. Фінансова безпека підприємства: сутність, цілі, принципи та шляхи забезпечення. Підприємництво і торгівля. 2019. № 25. С. 89–93.

Фомічов К. С. Особливості національного механізму забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання. Наукові записки. Сер. Право. 2022. Вип. 12. С. 69–72.

Орлова К. Є. Теоретико-методичні засади управління економічною безпекою бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 33. С. 126–130.

Фісуненко П. А. Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, методи, засоби. Економічний простір. 2019. № 152. С. 176–203.

Москвін Б. Ю. Економічна безпека фінансових інституцій в умовах воєнного стану в Україні. Економiка i органiзацiя управлiння. 2022. № 2 (46). С. 110–119.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи