ОЦІНЮВАННІ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ ЗБУТУ ВИСОКОМАРЖИНАЛЬНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Автор(и)

  • O. V. Popko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202215

Ключові слова:

рівнева кількісна оцінка потенційної привабливості ринків збуту для експорту, інтегральний коефіцієнт потенційної привабливості країн-імпортерів, ранжування країн-імпортерів, високомаржинальні молочні продукти.

Анотація

Метою наукового дослідження є вивчення потенційної привабливості ринків збуту для експорту вітчизняних високомаржинальних молочних продуктів. Представлено аналітичний інструментарій оцінювання потенційної привабливості ринків збуту для експорту, який ґрунтується на використанні методу таксономії та передбачає виконання послідовних етапів, включаючи ідентифікацію ключових критеріїв визначення перспективності країн для поставок високомаржинальних молочних продуктів, формування матриці вхідних показників, процедуру стандартизації ключових факторів оцінювання перспективності ринків збуту, розрахунок інтегрального коефіцієнта потенційної привабливості країн-імпортерів. Проведено рівневу кількісну оцінку потенційної привабливості найбільш перспективних зовнішніх ринків збуту.

Біографія автора

O. V. Popko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

Посилання

Молочная недостаточность : обзор украинского и мирового рынка молока : вебсайт. URL: https://latifundist.com/blog/read/2544-molochnaya-nedostatochnost-obzorukrainskogo-i-mirovogo-rynka-moloka (дата звернення: 21.05.2020).

Попко О. В. Аналіз стану та перспектив розвитку експортного потенціалу молочної промисловості України. Інноваційна економіка. 2018. Вип. 9–10[77]. С. 74–78.

Попко О. В. До питання споживчих тенденцій світового продовольчого ринку. Теорія та практика менеджменту безпеки : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 7–9.

Попко О. В. До питання сучасних трендів свідомого споживання на ринку В2С. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 лютого 2020 р. Рівне : О. Зень,

С. 128–130.

Попко О. В. Ідентифікація проблем та прогнозування тенденцій розвитку молочного ринку України. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. Вип. 1(11). С. 68–79.

Попко О. В. Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому. Вісник економічної науки України. 2019. Вип. 1 (36). С. 106–112.

Попко О. В. Стратегічні імперативи маркетингової діяльності операторів молочного ринку України : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 252 с.

Попко О. В. Сучасні тренди в харчовій та переробній промисловості України. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., 19 березня 2020 р. Харків, 2020. С. 351–353.

Попко О. В., Мальчик М. В. Сучасні тренди переробки сироватки операторами ринку молока та молочної продукції: світовий досвід. Маркетинг в Україні. Видання УАМ. Вип. № 1 (11). С. 10–19. (Google Scholar, Copernicus).

Попко О. В., Шпоняк А. Ю. Маркетингове дослідження експорту молока та молокопродуктів до міжнародних ринків збуту. Сучасні технології менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7 лист. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 261–263.

Практичний довідник експортера молочної продукції. Ukraine Food : вебсайт. URL: https://ukrainefood.org/2018/06/praktychnyjdovidnyk-eksportera-molo (дата звернення: 14.07.2018).

Экспортеру в помощь: Спрос на молочные продукты в Китае продолжает расти : вебсайт. URL: https://www.dairynews.ru/news/eksporteru-v-pomoshch-spros-na-molochnyeprodukty-.html (дата звернення: 21.05.2020).

Investopedia. URL: https://www.investopedia.com (accessed: 21.05.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи