МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛОВОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

V. M. Vovk, B. Konieczna

Анотація


Фінансовий результат для будь-якого підприємства є досить важливим показником, оскільки виступає в якості основного джерела фінансування його фінансово-господарської діяльності. Від його розміру залежить рівень платоспроможності підприємства, ефективності його діяльності, можливості економічного розвитку, а також підвищення рівня конкурентоспроможності. Актуальність теми дослідження підсилюється і тим фактом, що від розміру одержаного підприємством прибутку залежать такі важливі показники як рівень оплати праці працівників, динаміка надходження коштів до бюджетів різних рівнів, насиченість ринку продукцією тощо. Дана стаття присвячена дослідженню методичних підходів до формування фінансових результатів у Польщі. Автори стверджують, що у польському Законі «Про бухгалтерський облік» наведено недостатньо інформації про визначення фінансових результатів діяльності підприємства; даний нормативний акт лише наводить визначення доходів і витрат. Зазначене послужило підґрунтям для подальшого дослідження. У статті було встановлено, що фінансовий результат може бути визначений за одним з двох варіантів: калькуляційним або порівняльним. Різниця між ними лише в  тому, як визначається результат від продажу продукції. При калькуляційному варіанті визначення фінансового результату використовується компаніями,
які ведуть облік операційних витрат тільки за витратами діяльності або одночасно за витратами діяльності та за елементами витрат. Тоді як порівняльний варіант використовується тими компаніями, які ведуть облік операційних витрат тільки за елементами витрат або одночасно за елементами витрат і за витратами діяльності. При цьому будь-який із обраних підприємством варіантів обов’язково має відображатися у наказі про облікову політику. Зазначені підходи використовуються при формуванні показників Звіту про прибутки і збитки, в котрому до уваги беруться 4 ключові складові елементи: основна операційна діяльність підприємства, інша операційна діяльність підприємства, фінансова діяльність та податок на доходи. 

Ключові слова


фінансовий результат; прибутки і збитки; операційна діяльність; методи представлення звіту про прибутки і збитки; бухгалтерський облік.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ciesielczyk T., Stępniewski J. Management opérationnel et comptabilité. Nouvelles avancées du management / L. Marco (dir.). Paris : Editions Harmattan, 2005. S. 169–196.

Kister A. Elementy rachunku kosztów jakości. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / T. Kiziukiewicz (red.). Szczecin : Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, 2007. S. 341–352.

Kister A. Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością. Annales UMCS. Sectio H. 2007. S. 347–356.

Kister A. Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2009. No 51. S. 47–56.

Michalczyk L. Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. 2008. No 1 (4). S. 47–70.

Michalczyk L. Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym. Pieniądze i Więź. 2012. No 3 (56). S. 78–87.

Michalczyk L. Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer, 2013. 104 s.

Michalczyk L. Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. Nr 2 (1/2007). S. 83–103.

Michalczyk L. Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. 74, z. 1/2012.

Stępniewski J. Comptabilité, intelligence artificielle et imputations comptables des micro-données, [in:] eds. E. Archambault, O. Arkhipoff, Nouveaux aspects de la comptabilité nationale, Ed. Economica, Paris 1988. S. 256–273.

Stępniewski J., Suid S. Le rôle du conseil d’administration et gestion des résultat. La Revue des Sciences de Gestion, Nr 3-4 (243-244), Paris, 2010. S. 35–45.

Stępniewski J., Suid S. Indépendance du Conseil d’Administration et gestion des Résultats, [in :] La Comptabilité, Le Contrôle et l’Audit entre Changement et Stabilité, Actes du Congrès de l’AFC, mai 2008, CREGEM, France CD Rom, Halsh 3-00525985.

Stępniewski J. Principes de la comptabilité événementielle vers un robot comptable, Masson, Paris, 1987.

Vovk V. Method of enterprises cash flow analysis: the Ukrainian experience. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Vol. XLVII, 4. Sectio H. 2013. P. 125–134.

REFERENCES:

Ciesielczyk T., Stępniewski J. Management opérationnel et comptabilité. Nouvelles avancées du management / L. Marco (dir.). Paris : Editions Harmattan, 2005. S. 169–196.

Kister A. Elementy rachunku kosztów jakości. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / T. Kiziukiewicz (red.). Szczecin: Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, 2007. S. 341–352.

Kister A. Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością. Annales UMCS. Sectio H. 2007. S. 347–356.

Kister A. Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2009. No 51. S. 47–56.

Michalczyk L. Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. 2008. No 1 (4). S. 47–70.

Michalczyk L. Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym. Pieniądze i Więź. 2012. No 3 (56). S. 78–87.

Michalczyk L. Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer, 2013. 104 s.

Michalczyk L. Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie. Nr 2 (1/2007). S. 83–103.

Michalczyk L. Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. 74, z. 1/2012.

Stępniewski J. Comptabilité, intelligence artificielle et imputations comptables des micro-données, [in:] eds. E. Archambault, O. Arkhipoff, Nouveaux aspects de la comptabilité nationale, Ed. Economica, Paris, 1988. S. 256–273.

Stępniewski J., Suid S. Le rôle du conseil d’administration et gestion des résultat. La Revue des Sciences de Gestion, Nr 3-4 (243-244), Paris 2010. S. 35–45.

Stępniewski J., Suid S. Indépendance du Conseil d’Administration et gestion des Résultats, [in :] La Comptabilité, Le Contrôle et l’Audit entre Changement et Stabilité, Actes du Congrès de l’AFC, mai 2008, CREGEM, France CD Rom, Halsh 3-00525985.

Stępniewski J. Principes de la comptabilité événementielle vers un robot comptable, Masson, Paris, 1987.

Vovk V. Method of enterprises cash flow analysis: the Ukrainian experience. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Vol. XLVII, 4. Sectio H. 2013. P. 125–134.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve420191

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.