ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. O. Osadcha, P. M. Hryshkevych

Анотація


У статті досліджується економічний зміст поняття «економічна безпека підприємства». З урахуванням завдань та цілей із побудови сталого розвитку, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році, обґрунтовано необхідність використання поняття «безпечний розвиток суб’єкта господарської діяльності». Розроблено концептуальну модель забезпечення сталого розвитку через призму філософії менеджменту Едварда Демінга.


Ключові слова


підприємство; економічна безпека; сталий розвиток; загрози розвитку; безпечний розвиток підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна безпека : навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / за ред. З. С. Варналія. К., 2009. 647 с.

Запорожцева Л. А. Стратегическая экономическая безопасность в системе жизненного цикла предприятия : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Тамбов, 2015. 48 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page.

Bebbington J., Unerman J. Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting research. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2018. Vol. 31, Issue: 1. Pp. 2–24. DOI : https://doi.org/10.1108/AAAJ-

-2017-2929.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development : The resolution adopted by the General Assembly of United Nations on 25 September 2015 A/RES/70/1/. URL :

http://www.un.org/ga/search/view_doc.aspsymbol=A/RES/70/1&Lang=E.

What is Economic Security? The official website of INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. URL :

https://www.icrc.org/en/document/introduction-economic-security.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.