ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАЦІЇ

Z. V. Valiullina

Анотація


У статті досліджено передумови інституційного розвитку середовища діяльності ІТ-корпорацій. Визначено, що одним із загальновизнаних в світі шляхів активізації інноваційної діяльності в корпорації є створення корпоративних університетів. Проаналізовано пріоритетні напрямки розвитку науки в Україні та запропоновано виділити технічну, інноваційну та наукову складову формування інституційного середовища діяльності корпорацій в умовах інформатизації. Визначено, що якість інституційного середовища зумовлена та базується на правах власності, правовому захисті та політичній стабільності в країні.


Ключові слова


інформатизація; інформаційне середовище; інституційні перетворення; інновації; міжнародний інститут; корпорація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Theodore William Schultz. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Gary Stanley Becker. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Paul Robin Krugman. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Global Competitiveness Index (WEF). URL: https://www.weforum.org/reports/theglobal-competitiveness-report-2017-2018.

Грачева С. Корпоративные университеты за рубежом (история создания, опыт, современность). Управление персоналом. 2008. № 5. URL: www.top-personal.ru/issue.html? 1496.

Красношапка В. В., Буданова Я. Р. Корпоративні університети у системі професійного навчання та розвитку персоналу. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2590.

Поляков М. В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт : монографія. Дніпро : «Нова Ідеологія», 2018. 688 с.

Міжнародний бізнес : підручник / за ред. проф. В. А. Вергуна. К. : ВАДЕКС, 2014. 810 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.