ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

О. O. Liakhovych, V. A. Demchuk

Анотація


У даній статті досліджено сутність поняття фінансово-економічної безпеки. Узагальнено основні підходи до розуміння економічної та фінансової безпеки. Визначено види інноваційних рішень та їх вплив на фінансово-економічну безпеку. Запропоновано основні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства із урахуванням впливу особливостей інновацій.


Ключові слова


економічна безпека; фінансова безпека; інновації; види інноваційних рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко В. О. Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства. Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – 255 с. – С. 122–131.

Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник / Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. – Львів, 2011. – 380 с.

Никифоренко В. Г. Інтелектуальний капітал як основа економічної безпеки підприємства / В. Г. Никифоренко // Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – 255 с. – С. 139–148.

Никифоренко В. Г. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Науковий вісник ОНЕУ. – 2014. – С. 152–160.

Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Скрипко Т. О.– К. : Знання, 2011. – 423 с.

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Шоробура І. М. Менеджмент [текст] навчальний посібник / І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2014. – 457 с.

Шпильовий Б. В. Структура та складові елементи системи фінансово-економічної безпеки банківських установ / Б. В. Шпильовий // Економіка і суспільство. – 2016. – Випуск № 2. – С. 632–637.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.