PROVISION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF IMPLEMENTATION

Authors

  • О. O. Liakhovych National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
  • V. A. Demchuk National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Keywords:

economic security, financial security, innovations, innovative activity, types of innovative solutions.

Abstract

In this article the essence of the notion of financial and economic security is explored. The main approaches to understanding economic and financial security are summarized. The main components of the economic security of the enterprise are considered. The essence of financial and economic security of the enterprise in the context of investment-innovation activity is disclosed. The main factors affecting the financial and economic security of the enterprise are considered. The mechanism of management of financial and economic security of the enterprise with the account of features of innovations is given. The types of innovative solutions and their influence on financial and economic security are determined. A set of measures aimed at stimulating the introduction of innovations into the economic activity of the enterprise is proposed. The main directions of ensuring the financial and economic security of the enterprise are proposed, taking into account the influence of the features of innovations. 

Author Biographies

О. O. Liakhovych, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Profesor

V. A. Demchuk, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Senior Student

References

Кравченко В. О. Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства. Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – 255 с. – С. 122–131.

Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник / Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. – Львів, 2011. – 380 с.

Никифоренко В. Г. Інтелектуальний капітал як основа економічної безпеки підприємства / В. Г. Никифоренко // Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – 255 с. – С. 139–148.

Никифоренко В. Г. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Науковий вісник ОНЕУ. – 2014. – С. 152–160.

Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Скрипко Т. О.– К. : Знання, 2011. – 423 с.

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Шоробура І. М. Менеджмент [текст] навчальний посібник / І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2014. – 457 с.

Шпильовий Б. В. Структура та складові елементи системи фінансово-економічної безпеки банківських установ / Б. В. Шпильовий // Економіка і суспільство. – 2016. – Випуск № 2. – С. 632–637.

Issue

Section

Статьи