РОЛЬ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ДОСЯГНЕННІ СТАЛОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. V. Prokip

Анотація


Розглянуто вплив використання відновлюваних енергетичних ресурсів та заміщення ними невідновлюваних на окремі складові національної енергетичної безпеки. Здійснено порівняння відновлюваних та невідновлюваних енергоресурсів за критеріями просторової доступності, потенціалу лібералізації енергетичних ринків, впливу на рівень волатильності цін енергоресурсів, впливу на природне довкілля, створення робочих місць у секторі енергетики, впливу на уразливість енергетичної інфраструктури. На основі порівнянь за зазначеними критеріями продемонстровано, що використання відновлюваних енергоресурсів здатне зміцнювати енергетичну безпеку без спричинення невідворотного негативного впливу на природне довкілля. Підтверджено відповідність використання відновлюваних енергоресурсів базовим вимогам сталості
енергозабезпечення та принципам сталого розвитку загалом. Підтверджено думку про імперативний характер прискорення залучення відновлюваних ресурсів у систему енергозабезпечення.


Ключові слова


енергетична безпека; сталий розвиток; відновлювані енергетичні ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). – М. : Прогресс, 1989. – 371 с.

International Conference for Renewable Energies, Bonn. Political Declaration, 4 June 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/irecs/renew2004/Political_declaration_final.pdf.

2015 World Oil Outlook / OPEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202015.pdf. 4. Energy Roadmap 2050. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions / European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN.

Saudi Arabia foresees fossil fuel phase-out this century [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnbc.com/2015/05/21/saudi-arabia-sees-fossil-fuelphase-out-this-century.html.

Hartley P. Energy Sector Innovation and Growth / P. Hartley, K. B. Medlock III, T. Temzelides, X. Zhang // [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.owlnet.rice.edu/~tl5/EnergyIEEJ.pdf.

Contribution of Renewables to Energy Securityю. IEA information paper Issues. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/so_contribution.pdf.

BP energy charting tool and app [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/

energy-charting-tool.html.

Yergin D. Energy Security and Markets, [D. Yergin] // Energy and Security. Strategies for a World in Transition. / [ed. By J.H. Kalicki, D.L. Goldwyn]. – Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 2013. – 628 p.

Земляний М. Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи / М. Г. Земляний // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 56–63.

Створення стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів в

Україні: стан, проблеми, пошук шляхів на основі міжнародного досвіду. Аналітична доповідь Центру Разумкова// Національна безпека і оборона. – 2007. – №4 (88). – С. 3–40.

The World Bank: Energy Security Issues. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/ INTRUSSI/-

NFEDERATION/Resources/Energy_Security_eng.pdf.

Стадницький Ю. І. Еколого-економічні аспекти гірської політики Європейського союзу / Ю.І. Стадницький // Вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць. – 2005. – № 15.6. – С. 59–65.

Долинский, А. А. Возможности замещения природного газа в Укра-

ине за счет местных видов топлива / А. А. Долинский, Г. Г. Гелетуха // Энергетическая политика Украины. – 2006. – № 3-4. – С.60–65.

Міражі або горизонти? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uwea.com.ua/mirazhi_gorizonti.php. – Загол. з екрану.

Kammen, D. Jobs in a Clean Energy Economy: Science, Engineering, and Policy Perspectives [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/fii/wp-content/uploads/2015/07/s_wifis28c03.pdf.

Towards sustainability: A Plan for Collaborative research on Agriculture and Natural Resource Management [Panel for Collaborative Research Support for AID’s Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Program: US National Research Council]. – Washington, D.C. : National Academy Press, 1991. – 163 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.