Серія Технічні науки

Редакційна колегія збірнику наукових праць  «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», серія «Технічні науки» запрошує до опублікування наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:
194 – гідротехнічне будівництва, водна інженерія та водні технології,
192 – будівництво та цивільна інженерія,
113 – прикладна математика,
184 – гірництво,
122 – комп’ютерні науки,
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
121 – інженерія програмного забезпечення,
191 – архітектура та містобудування,
133 – галузеве машинобудування. 

 

 

Шановні автори!

З 1 січня 2020 року змінились реквізити оплати за публікацію статті!
Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

Код ЄДРПОУ 02071116

Рахунок: UA 388201720313281002202013871
в Держказначейській службі України (ДКСУ), м. Київ

 Призначення платежу: за публікацію статті у Віснику НУВГП


 

 

 
У збірнику публікуються наукові статті з гідромеліорації, раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, водопостачання та водовідведення, будівництва, машинознавства, прикладної математики.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.


Том 3, № 91 (2020)

Зміст