ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА ПІД ВПЛИВОМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЩАСТЯ

О. О. Doroshenko, V. V. Pavliuk

Анотація


Стаття присвячена аналізу розвитку принципів етики професійного бухгалтера під впливом розвитку штучного інтелекту в контексті економічної теорії щастя. Автори констатують, що в етичному контексті економічна теорія щастя розглядається у взаємозалежності її етичних і економічних складових, а це є також важливою передумовою формування бухгалтерської професії. У той же час, великі можливості штучного інтелекту у бухгалтерській сфері викликані його головною перевагою здатністю обробляти величезні масиви інформації в найкоротші терміни. Це означає, що в перспективі АІ зможе самостійно готувати різну звітність максимально швидко у порівнянні з бухгалтерами. Автори аналізують принципи професійної етики бухгалтера в сучасних умовах та особливості їх застосування за умови швидкого розвитку штучного інтелекту. Авторами досліджено специфіку дотримання принципів: доброчесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності, професійної поведінки. Автори дійшли висновку, що професія бухгалтера є дуже динамічною, постійно розвивається, і основними передумовами та властивостями такого розвитку є: теоретичні знання, авторитет, суспільна підтримка, етичний кодекс, професійна культура, які в сучасних умовах варто доповнити властивістю «цифрової грамотності».

Бухгалтерський облік у контексті автоматизації бізнес-процесів трансформується на краще, а бухгалтери стають ґрунтовними аналітиками, які створюють обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень, стають фінансовими менеджерами та аудиторами. Тенденція до цифровізації бізнесу призводить до зростання попиту на професіоналів, які вміють працювати в цифровому форматі. Але цінними залишаться фахівці зі справжніми емоціями та особистим високопрофесійним ставленням до справи, професійним судженням, гнучкістю мислення, орієнтованим на інформаційні запити зацікавлених сторін. Тому в умовах розвитку технологій, інформатизації та «цифрової економіки» необхідно оновлювати навчальні програми бухгалтерського обліку та фінансів з урахуванням вимог часу, розвивати підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, які можуть не тільки вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність, а й займатися інформаційним забезпеченням управлінських рішень.

Ключові слова


штучний інтелект; професійний бухгалтер; Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів; чесність; об'єктивність; професійна компетентність; належна обережність; професійна поведінка; конфіденційність; економічна теорія щастя.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Лавриненко В. М. Запити економічних смислів щастя. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2013. т.№ 3. С.56-60.

Osmond Vitez. Ethics in the Accounting Profession. URL: https://smallbusiness. chron.com /ethics-accounting-profession-3738.html (дата звернення: 01.09.2021 р.)

Professional accountants – the future: Drivers of change and future skills. URL: https://www.accaglobal.com/an/ en/technical-activities/technical-resources-search/2016/june/professional-accountants-the-future-report.html (дата звернення: 01.09.2021 р.)

Handbook Of The International Code Of Ethics For Professional Accountants. Internatonal Federation of Accountants. 2020 edition. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-English-2020-IESBA-Handbook_Web-LOCKED.pdf (дата звернення: 01.09.2021 р.)

Handbook Of International Education Standards. Internatonal Federation of Accountants. 2019 edition. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Handbook-of-International-Education-Standards-2019.pdf (дата звернення: 01.09.2021 р.)
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.