ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО МУЗЕЮ ЯК ФОРМИ ПРОМОЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ

M. S. Yakovyshyna, O. V. Konarivska, K. Yu. Gromachenko, O. P. Korotun

Анотація


У статті на основі світового і вітчизняного досвіду створення аптекмузеїв, здійснено оцінювання їх правового середовища діяльності. Визначено профіль аптек-музеїв та їх функції. Доведено, що у світі є великий інтерес туристів до галузевих музеїв, зокрема аптек-музеїв. З’ясовано, що відповідно до сучасних принципів планування туризму, підхід до сталого розвитку включає залучення приймаючої громади та різних груп зацікавлених сторін до процесу планування туристичної політики. Визначені стейкхолдери у діяльності музеїв та сфері культурнопізнавального туризму: внутрішні стейкхолдери (персонал музеїв); зовнішні стейкхолдери (установи та організації, з якими співпрацює музей; туристи, освітні заклади; спонсори). Зазначено, що аптеки-музеї є інтерактивними музеями, які поряд із музейною, виконують свою основну функцію – виготовлення та продаж лікарських препаратів. Проведена характеристика відомих аптек-музеїв і проведено їх групування за регіонами світу. З’ясовано, що в Україні нараховується 12 найбільш відомих аптек-музеїв, які розміщені в обласних центрах. Визначені особливості функціонування аптеки-музею в ресурсному потенціалі культурно-пізнавального туризму міста Рівного. Зазначається, що аптеку-музей у Рівному створено на базі товариства «Рівнефармація» за рахунок приватних інвестицій. Рівненська аптека-музей має вигідне місцерозташування, відсутність конкурентів, але малий простір для відвідувачів. Для здійснення ефективної промоції необхідно врахувати усі групи людей, які приїжджають у дану місцевість. Надано рекомендації щодо розробки тематичних занять і майстер-класів, встановлення фотозон, розробки унікальних сувенірів на фармацевтичну тематику, співпраці з туристичними фірмами для залучення туристів. Акцентовано увагу на те, що при розробці екскурсійних сюжетів потрібно поєднувати елементи фармацевтичної спадщини з гастрономічною та іншими видами історико-культурних туристичних ресурсів. Доведено, що аптека-музей сприяє промоції туризму міста, популяризації наукових знань, через експонати музею, котрі мають наукову і пізнавальну цінність. Встановлено, що в місті Рівне ведеться системна робота щодо підвищення туристичної привабливості, регулярно створюються нові туристичні об’єкти.

Ключові слова


аптека-музей; галузевий музей; екскурсійна діяльність; промоція; історико-культурна спадщина; культурнопізнавальний туризм; музей фармації; ресурсний потенціал; туристичний продукт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Відкриті навіть у карантин! ТОП-12 аптек-музеїв України. Zruchno. Travel : вебсайт. URL: https://zruchno.travel/Publications/Entry/5063?lang=ua&fbclid=IwAR3Rm6H15-LDeoCMi0usfVoVRRXTzjxcRDTjGJnrpyPERkkCEUE4EXu_Hgg (дата звернення: 15.09.2021).

Десять цікавинок з історії аптечної справи у Рівному. З нагоди відкриття в місті аптеки-музею. Рівне Ретро Ритм : вебсайт. URL: http://retrorivne.com.ua/desjat-cikavinok-z-istorii-aptechnoi-spravi-u-rivnomu-znagodi-vidkrittja-v-misti-apteki-muzeju/ (дата звернення: 15.09.2021).

D.S. Таємна аптека : вебсайт. URL: http://secret.lviv.ua/ua/(дата звернення: 15.09.2021).

Конарівська О. Б., Яковишина М. С. Оцінювання середовища діяльності аптеки-музею в ресурсному потенціалі культурно-пізнавального туризму міста Рівне. Стратегії інноваційного розвитку туризму та готельно-ресторанної справи проблеми та перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної online конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11–15 травня 2020 р. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. С. 921–924.

Мазурик З. В. Туризм як виклик для музеїв. Вісник ДІТБ. Сер. Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). 2006. № 10. С. 235–238.

Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР, Редакція від 05.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 15.09.2021).

Abuselidze G., Devadze N. Stakeholders and Their Role in Sustainable Tourism Development / Conference : Biannual International Scientific Practical Conference SEU ISC 2018. Georgian National University SEU May 2018.

Delicado A. The Past and Present of Medical Museums in Portugal. Museum History Journal. January, 2014. Vol. 7 No. 1. P. 18–35. DOI: 10.1179/1936981613Z.00000000019.

Griffenhagen G. B., Stieb E. W., Fisher B. D. A Guide to Pharmacy Museums and Historical Collections in the United States and Canada. Madison, WI: American Institute of the History of Pharmacy, 1999.

Hu Qing Yu Tang – Living Class to Know Traditional Chinese Medicine Chana Discovery. URL: https://www.chinadiscovery.com/zhejiang/hangzhou/hu-qing-yu-tang.html (accessed: 12.09.2021).

Benediktsson G. Museums and tourism Stakeholders, resource and sustainable development : Master’s Dissertation. International Museum Studies Museion / Göteborg University Spring term 2004.

Muzeum farmacji. muzeumfarmacji.uj.edu.pl. URL: https://muzeumfarmacji.uj.edu.pl/ (accessed: 12.09.2021).

Pharmacy museum. URL: https://www.museudafarmacia.pt/EN/museu_en.htm (accessed: 12.09.2021).

Ziegler A. S. Das Pharmazie-museum Krakau. Deutsche Apotheker Zeitung 2015. URL: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2015/daz-32-2015/daspharmazie-museum-krakau (accessed: 12.09.2021).

What Ho, Apothecary! 18 Intriguing Pharmacy Museums. AtlasObscura URL: https://www.atlasobscura.com/lists/pharmacy-museums-world (accessed: 12.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.