ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ

M. M. Zahreba, V. V. Vyshnevska, B. V. Dmytryshyn

Анотація


В статті описано шляхи поширення пандемії COVID-19 в світі та в Україні, а також негативний вплив, що вона здійснює на економіку та інші сфери суспільного життя. Розглянуто обмежувальні заходи, що здійснюються урядами країн по відношенню до бізнесу в умовах карантину та співвідношення позитивних і негативних наслідків даних заходів. Досліджено втрати української економіки від протиепідемічних заходів в абсолютних цифрах та у відсотках ВВП, а також дано прогноз щодо підсумкових втрат за 2020 календарний рік. Оцінено вплив форсмажорних обставин на планування бізнесу, зокрема особливості використання підходів та моделей бізнес-планування в сучасних умовах.
Запропоновано методи прогнозування та прийняття рішень в контексті
пандемії у різних сферах діяльності підприємства з використанням
сучасних інформаційних технологій.

Ключові слова


пандемія COVID-19; планування діяльності підприємства; втрати національної економіки; моделі бізнес-планування; методи прогнозування; системи прийняття рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Coronavirus Update. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (дата звернення: 22.09.2020).

Grim Economic Outlook Grips Markets as Stocks Plummet. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2020/03/16/business/stock-market-dropsrecap.html (дата звернення: 22.09.2020).

KPMG : official website. URL: http://www.kpmg.com (дата звернення: 22.09.2020).

The European Bank for Reconstruction and Development : official website. URL: http://www.ebrd.com (accessed: 22.08.2020).

WashU Expert: Coronavirus far greater threat than SARS to global supply chain. URL: https://source.wustl.edu/2020/02/washuexpert-coronavirus-far-greater-threat-than-sars-to-global-supply-chain/ (accessed: 22.08.2020).

Бескровна Л. О. Бізнес-планування підприємства : навч. посіб. Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. 124 с.

Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / Варналій З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. та ін. Чернівці : Технодрук, 2019. 264 с.

Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.09.2020).

Меркулова Т. В., Лубенець С. В. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч.-метод. посіб. Харків : ХНУ

ім. В.Н. Каразіна, 2017. 87 с.

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посіб. / Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. та ін. Вид. 2-ге, доп. Київ : КНЕУ, 2002. 379 с.

Стандарты UNIDO для бизнес-плана. URL: http://www.foruminvestor.com/files/UNIDO_standards.pdf (дата звернення: 22.09.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.