СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ПОЛЬСЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

O. V. Zinkevych, Kamila Rzeszutek

Анотація


У статті розглядаються ті частини облікового законодавства, які застосовуються при визначенні бази оподаткування та нарахуванні податку на прибуток. У першій частині йдеться про доходи та витрати з врахуванням дати визнання витрат і доходів; в другій частині розглядається категорія відкладеного податку.


Ключові слова


витрати; дохід; податковий результат; відкладений податок.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ciesielczyk T., Stępniewski J., Management opérationnel et comptabilité, [in:], L. Marco (dir.), Nouvelles avancées du management, Editions Harmattan, Paris, 2005.

Michalczyk L., Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. 76, 1/2014.

Michalczyk L., Inżynieria rachunkowości w świetle koncepcji earnings managementu jako system informacyjny definiujący wynik finansowy przedsiębiorstw, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, 2010, t. 2.

Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego

z prawem podatkowym, Pieniądze i Więź, nr 3(56)/2012.

Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego. Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie, nr 1/2001.

Michalczyk L., Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości, Pieniądze i Więź, nr 4/2011.

Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 2/2011.

Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, 2001.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.1047 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U.z 2014, poz.851 z późn.zm.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.