ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

О. L. Kardash

Анотація


Розкрито сутність економічної безпеки України. Досліджено теоретичні засади оцінювання економічної безпеки країни. Виявлено основні проблеми державного регулювання економічної безпеки України. Визначено основні загрози та пріоритети забезпечення економічної безпеки України.


Ключові слова


економічна безпека; національна безпека; державне регулювання; індикатори економічної безпеки; економічні загрози; економічні ризики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Наєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: Монографія / За заг. ред. проф. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

Економічна безпека України в умовах гібридної агресії: аналіт. доп. / Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський та ін. – К. : НІСД, 2017. – 84 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К. : Київ. нац. торг.екон. унт, 2001. – 309 с.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/articleart_id=97980&cat_id=38738.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua. 6. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВШ, 1998. – 462 с.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко. – К. : Київський ек-ний інститут менеджменту, 2010. – 320 с.

Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015-2016 рр. та механізми їх мінімізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://niss.gov.ua/content/articles/files/Risk-2ef8d.pdf. 9. Третяк В. В. Економічна безпека: сутність та умови формування // Економіка і держава. – 2010. – № 1. – С. 6–8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.