АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ВВП УКРАЇНИ

О. P. Kryvoruchko

Анотація


Розглянуто структуру транспортної системи України. Досліджено питому вагу транспортної галузі в структурі ВВП за 2012-2016 рр. Проілюстровано динаміку ВВП та транспортного, складського гос-
подарства, поштової та кур’єрської діяльності (у % до попереднього року). Доведено взаємозалежність між ростом ВВП України та розвитком транспортної галузі, а також останньої із складським господарством. Вивчено Проект Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, згідно якого обґрунтовано основні напрями роботи транспортної галузі та описано планові результати, досягнення яких, на думку уряду, призведе до розвитку транспортної галузі.


Ключові слова


транспортна система України; транспортна стратегія; ВВП України; транспортна галузь; транспортна інфраструктура; розвиток економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О. В. Сталий розвиток транспортної системи України [Електронний ресурс] / О. В. Бойко, З. П. Двуліт. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 94–103 Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_18/94_Boj.pdf

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Мітеллаєва К. О. Регіональна транспортна система та її місце в соціально-економічному розвитку регіону [Електронний ресурс] / Мітеллаєва К. О. – Режим доступу:

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92351/20-Mitellaieva.pdf?sequence=1

Правовые аспекты обеспечения безопасности использования автомобильного транспорта / С. Трофимов // Юрист. – 2005.

– № 8. – С. 14–16.

Проект Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року Електронний ресурс. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/projects/133/

Трофимов С. Правовые аспекты обеспечения безопасности использования автомобильного транспорта / С. Трофимов // Юрист. – 2005. – № 8. – С. 14–16.

Яцківський Л. Ю. Загальний курс транспорту: навч. пос. / Яцківський Л. Ю., Зеркалов. Д. В. – К. : Арістей, 2007. – 504 с. 7. Яцківський Л. Ю. Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов. – К. : Арістей, 2007. – 456 с.

Aschauer D. Is public expenditure productive? / D. Aschauer

// J Monet Econ. – № 23. – Р. 177–200.

Barro R. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth / R. Barro // Journal ofPolitical Economy. – 1988. – Vol. 98. – № 5. – Р. 102–125.

Estache A., Fay M. Current debates on infrastructure policies / A. Estache, M. Fay // Commissionon Growth and Development. – 2009. – Р. 49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.