ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

О. A. Kornelіuk

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку міських поселень як центрів активізації транскордонного співробітництва,  розкрито передумови їх формування, виділено основні завдання та напрямки діяльності. Визначено показники для оцінювання активності
міських поселень в транскордонному співробітництві.


Ключові слова


транскордонне співробітництво; міське поселення; центр активізації транскордонного співробітництва; показник ефективності транскордонного співробітництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Паламарчук А. М. Общественно-территориальные системы /логико-математическое моделировние / А. М. Паламарчук. – К. : Наукова думка, 1992. – 269 с.

Экономико-географический комплекс крупного города (на

примере г. Киева) / Н. Д. Пистун, В. Н. Пересекин, Н. Я. Мижега и др. – К. : Выща шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1989. – 136 с.

Кравченко В. І. Житлове будівництво і розвиток міст / Кравченко В. І., Паливода К. В. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 117 с.

Гуляк Р. Е. Соціально-економічна сутність та визначення поняття «місто» / Р. Е. Гуляк // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – № 82. – С. 126–131.

Бойко-Бойчук О. Категорія «місто»: сутність, визначення / Бойко-Бойчук О. // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3-4. – С. 7–12.

Дністрянський М. С. Міста в системі територіального політико-адміністративного устрою: методологічні, історико-географічні і соціальні аспекти / Дністрянський М. С. // Актуальні

проблеми розвитку міст і міського самоврядування // Тези міжнародної наукової конференції. – Рівне : 1993. – 305 с.

Міське поселення. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.

Регіональна економіка: підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як,

Л. П. Запорожан [та ін.]; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.

Павліха Н. В. Концептуальні засади просторового облаштування територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку / Н. В. Павліха // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 95–105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.